Udredning og behandling ved lettere psykiatriske problemer

Kriterier ikon

Kriterier

 • Børn fra skolestart til og med 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemer gennem længere tid.
 • Psykiatriske problemstillinger kan være tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
 • Bo i Aalborg Kommune.
Koncept ikon

Koncept

Symptomerne skal have været til stede igennem længere tid og påvirke barnets daglige funktion. Det kan fx dreje sig om:

 • Angst og psykisk skrøbelighed.
 • Tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Vanskeligheder ved at indgå i socialt samspil.
 • Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.
 • Mistanke om andre børnepsykiatriske problematikker.

Forløbet opstartes efter henvisning og visitation.
Henvisere: rådgivere i Familiegrupperne, sundhedsplejersker, psykologer fra PPR.
Forældre kan også selv rette henvendelse hertil.
Børnepsykologisk Team i Børne og Ungerådgivningen tilbyder undersøgelse, behandling og rådgivning.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du kan få hjælp i Børnepsykologisk team, hvis dit barn har udfordringer i grænselandet til børnepsykiatrien.
 • Der tilbydes undersøgelse og behandling af børn samt rådgivning til forældre og netværk.
 • Aldersgruppen er skolebørn til og med 13 år.
 • Hvis der skal laves en psykologisk undersøgelse, sker det typisk gennem forskellige psykologiske test.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig

Børnepsykologisk Team i Børne- og Ungerådgivningen

Telefonisk henvendelse tlf.: 99 31 92 74

Tirsdag: 10.30-12.

Se mere information på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Børne- og ungerådgivningen
Jernbanegade 23
9000 Aalborg

Relaterede indsatser