Udredning og behandling ved lettere psykiatriske problemer

Kriterier ikon

Kriterier

 • Børn fra skolestart til 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemer gennem længere tid.
 • Psykiatriske problemstillinger kan være tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
 • Bo i Aalborg Kommune.
Koncept ikon

Koncept

Symptomerne skal have været til stede igennem længere tid og påvirke barnets daglige funktion. Det kan fx dreje sig om:

 • Angst og psykisk skrøbelighed.
 • Tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Vanskeligheder ved at indgå i socialt samspil.
 • Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.
 • Mistanke om andre børnepsykiatriske problematikker.

Forløbet indledes med en samtale mellem barnet, forældre og behandler.

Herefter kan Børnepsykologisk Team i Børne og Ungerådgivningen sætte enten et udrednings- eller et behandlingsforløb i gang - eventuelt begge dele.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Oplever I, at jeres barn har nogle psykiske vanskeligheder, tilbyder vi udredning, behandling og rådgivning.
 • I bliver som familie indkaldt til en indledende samtale om forløbet.
 • Hvis der skal laves en psykologisk udredning sker det typisk gennem forskellige psykologiske test.
 • Varigheden af den børnepsykologiske udredning eller børnepsykologiske behandling tilpasses jeres barns behov, men strækker sig typisk over 8 til 12 samtaler.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig

Børnepsykologisk Team i Børne- og Ungerådgivningen

Telefonisk henvendelse tlf.: 9931 9274

Tirsdag: 9.00-12.00
Onsdag: 9.00-12.00
Torsdag: 8.00-12.00

Telefonisk henvendelse til medarbejder i teamet tlf.: 9931 9274

Tirsdag: 10.30-12.00
Torsdag: 8.30-10.00

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 15.09.2022.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Børne- og ungerådgivningen
Jernbanegade 23
9000 Aalborg