Terapeutisk behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Børn op til 13 år.
  • Udsat for fysiske eller seksuelle overgreb eller traumatiseret efter omsorgssvigt.
  • Skal være sikret mod yderligere overgreb.
Koncept ikon

Koncept

Traumepsykologisk Team tilbyder psykologisk udredning og behandling.

Forløbet er individuelt tilrettelagt.

Metoder, intensitet samt varighed afhænger af barnets behov.

Indsatsen bygger på udviklings- og tilknytningspsykologiske teorier samt neuropsykologisk viden.

Et typisk forløb består af 1 ugentlig terapeutisk session à 1 times varighed i 6-9 måneder. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Traumepsykologisk Team tilbyder psykologisk udredning og behandling af børn op til 13 år, som der har været udsat for traumatiserende hændelser.
  • Der tilbydes individuelle, terapeutiske sessioner.
  • Ønsker I at blive henvist til Traumepsykologisk Team, skal I kontakte familiegruppen, hvor I bor. De kan henvise på baggrund af en børnefaglig undersøgelse.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Forældre/omsorgsperson skal henvende sig

Fa­mi­lie­grup­pe Cen­trum
Telefon: 9931 3333

Fa­mi­lie­grup­pe Øst
Telefon: 9931 3581

Fa­mi­lie­grup­pe Nord
Telefon: 9931 3052

Fa­mi­lie­grup­pe Sydvest
Telefon: 9931 3961

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 15.09.2022.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Børne- og Ungerådgivningen
Jernbanegade 23
9000 Aalborg
Telefon: 9931 5750