Terapeutisk behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Børn op til 13 år.
  • Udsat for fysiske eller seksuelle overgreb eller traumatiseret efter omsorgssvigt.
  • Skal være sikret mod yderligere overgreb.
Koncept ikon

Koncept

Psykologenheden tilbyder psykologisk udredning og behandling.

Forløbet er individuelt tilrettelagt.

Metoder, intensitet samt varighed afhænger af barnets behov.

Indsatsen bygger på udviklings- og tilknytningspsykologiske teorier samt neuropsykologisk viden.

Et typisk forløb består af 1 ugentlig terapeutisk session à 1 times varighed i 6-9 måneder.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Psykologenheden tilbyder psykologisk udredning og behandling af børn op til 13 år, som der har været udsat for traumatiserende hændelser.
  • Der tilbydes individuelle, terapeutiske sessioner.
  • Ønsker I at blive henvist til Psykologenheden, skal I kontakte familiegruppen. De kan henvise på baggrund af en børnefaglig undersøgelse.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Forældre/omsorgsperson skal henvende sig

Fa­mi­lie­grup­pen
Telefon: 99 31 30 80

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Psykologenheden
Bisgårdsvej 12
9200 Aalborg SydVest
Telefon 21 37 41 47 (hver dag klokken 8.30-9.30)