Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Region Nordjylland.
  • Børn op til 18 år.
  • Seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd overfor andre børn og unge.
Koncept ikon

Koncept

SEBA arbejder med børn og unge med en seksualiseret adfærd. Der tilbydes forebyggende og kortvarige indsatser samt længerevarende indsatser ved sager af alvorligere karakter. 

Et forløb består typisk af en udredningsdel og en behandlingsdel.

Udredningen er berammet til 3-4 måneder og danner grundlag for behandlingen, der typisk har et omfang på 10-15 sessioner. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • SEBA kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Forældre, der er bekymret for deres barn, kan også henvende sig.
  • SEBA tilbyder udredning og behandling, og tilbuddet foregår individuelt.
  • Der anvendes forskellige psykologiske redskaber og test i udredningen og behandlingen.
  • Ønsker du/I en henvisning til SEBA, bedes I kontakte Familiegrupperne.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient eller forældre skal henvende sig

Fa­mi­lie­grup­pe Cen­trum
Telefon: 99 31 33 33

Fa­mi­lie­grup­pe Øst
Telefon: 99 31 35 81

Fa­mi­lie­grup­pe Nord
Telefon: 99 31 30 52

Fa­mi­lie­grup­pe Sydvest
Telefon: 99 31 39 61

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 11.10.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

SEBA
Gemmavej 17B
9200 Aalborg SV
Telefon: 31 99 04 94