Skolebørn

Sociale og psykiske indsatser til skolebørn.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn i folkeskolen.
 • Børn og unge i mistrivsel.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Skolebørn på skoler i Aalborg Kommune.
 • Skolebørn i 0.- 9. klasse med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance til Sundhedsplejen
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0. klasse til og med 17 år.
 • Problemer med dagligdagsaktiviteter og/eller social interaktion med andre børn.
 • Brug for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Skolesundhedsplejerske kan henvende sig
 • Pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Forældre skal give skriftligt samtykke.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familie med børn under 18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Under 18 år.
 • Læge kan henvende sig
 • Unge kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Region Nordjylland.
 • Børn op til 18 år.
 • Seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd overfor andre børn og unge.
 • Patient (Barn/ung) kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig