Skolebørn

Sociale og psykiske indsatser til skolebørn.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn i folkeskolen.
 • Børn og unge i mistrivsel.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Skolebørn på skoler i Aalborg Kommune.
 • Skolebørn i 0.- 9. klasse med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Dagligdags aktiviteter er svære at deltage i på tilfredsstillende måde sammen med andre.
 • Behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske kan henvende sig
 • Pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn 0-13 år.
 • Familier med bekymringer for barnets trivsel og/eller opdragelse.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Børn fra skolestart til 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemer gennem længere tid.
 • Psykiatriske problemstillinger kan være tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Forældre skal give samtykke.
 • Læge kan henvise med sygehushenvisning
 • Børnelæge kan henvise med sygehushenvisning
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Under 18 år.
 • Læge kan henvende sig
 • Den unge kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familie med børn under 18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig