Sundhedspleje for skolebørn med særlige behov

Kriterier ikon

Kriterier

 • Skolebørn på skoler i Aalborg Kommune.
 • Skolebørn i 0.- 9. klasse med særlige behov.
Koncept ikon

Koncept

Skolebørn med særlige behov kan få en ekstra indsats som opfølgning på sundhed, trivsel og helbred. Indsatsen gives efter en konkret sundhedsplejefaglig vurdering.

Indsatsen erstatter ikke en eventuel underretning til kommunen.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Skolesundhedsplejen kan tilbyde en ekstra hjælp til dit barns sundhed, trivsel eller helbred.
 • I tilbydes samtaler i sundhedsplejerskens lokale på skolen.
 • Har der været udfordringer med barnets sundhed, trivsel eller helbred i de første leveår, er det vigtigt, at lægen får tilladelse til at videregive relevante oplysninger til Sundhedsplejen. Dermed kan sundhedsplejersken følge op og arbejde videre med en forebyggende indsats.
 • I samarbejde med jer kan andre relevante fagpersoner fra skolen, PPR eller Trivselsforum inddrages.
 • Sundhedsplejens sekretariat kan kontaktes på hverdage kl. 8.00 - 13.00.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig

Kontakt:

 • Skolesundhedsplejersken på barnets skole eller
 • Sundhedsplejens sekretariat på telefon: 99 31 92 78 / 99 31 92 63.
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 23.03.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Sted ikon

Sted

Sundhedsplejerskens lokale på skolen.