Træning af børn og unge fra 0. klasse til og med 17. år

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Problemer med at deltage i dagligdagens aktiviteter på tilfredsstillende måde sammen med andre.
 • Behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
Koncept ikon

Koncept

Indsatsen tager udgangspunkt i barnets/den unges udfordringer og foregår i samarbejde med forældre og relevante fagpersoner eksempelvis lærere og pædagoger. Indsatsen foregår trinvist i træningslokaler.

Af hensyn til barnet søges opgaven løst i nærmiljøet. Det kan fx være vejledning til skole og hjem om, hvordan aktiviteter og indsatser kan tilrettelægges i dagligdagen for at tilgodese barnets/den unges behov for udvikling.

For de børn og unge, hvor der foreligger en genoptræningsplan fra et sygehus, tilrettelægges indsatsen efter denne.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Det enkelte tilbud tilpasses jeres barns behov. Det kan bestå af undersøgelser/udredning, træning samt råd og vejledning i forhold til meningsfulde aktiviteter, der skaber udvikling for barnet.
 • Hvis dit barn eller ung er udskrevet fra et sygehus med en genoptræningsplan, tilrettelægges indsatsen efter denne.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske kan henvende sig
 • Pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Telefon: 9352 0222

Forældre og fagfolk kan anvende henvisningsskemaet på PPR's hjemmeside:
www.ppr-aalborg.dk/traeningsteam

Sygehus kan uploade genoptræningsplaner i CURA, hvorfra PPR henter den.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.05.2020.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby

 

Relaterede indsatser