Træning af børn og unge fra 0. klasse til og med 17. år

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Dagligdags aktiviteter er svære at deltage i på tilfredsstillende måde sammen med andre.
 • Behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
Koncept ikon

Koncept

Barnets/den unges udfordringer er i centrum. Indsatsen foregår i samarbejde med forældre og relevante fagpersoner som lærere og pædagoger. Indsatsen foregår trinvist i træningslokaler.

Af hensyn til barnet søges opgaven løst i nærmiljøet. Det kan fx være vejledning til skole og hjem om, hvordan aktiviteter og indsatser kan tilrettelægges i dagligdagen for at tilgodese barnets/den unges behov.

Når der er en genoptræningsplan fra et sygehus, tilrettelægges indsatsen efter denne.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Det enkelte tilbud tilpasses jeres barns behov. Det kan bestå af undersøgelser/udredning, træning samt råd og vejledning i forhold til meningsfulde aktiviteter, der skaber udvikling for barnet.
 • Hvis dit barn eller ung er udskrevet fra et sygehus med en genoptræningsplan, tilrettelægges indsatsen efter denne.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Skolesundhedsplejerske kan henvende sig
 • Pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Telefon: 9352 0222

Forældre kan henvende sig til PPR vedrørende ergo- og fysioterapeutisk bistand til børn og unge i den telefoniske rådgivning:
www.ppr-aalborg.dk/traeningsteam

Sygehus kan uploade genoptræningsplaner i CURA, hvorfra PPR henter den.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.12.2022.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby

 

Relaterede indsatser