Faldforebyggelse (Faldskolen)

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opfylde kriterierne for vedligeholdende træning.
 • Faldende funktionsniveau og dermed øget risiko for fald.
 • Kunne deltage i holdtræning og fælles undervisning.
 • Kunne gå med - eller uden - hjælpemiddel.
 • Selvstændigt kunne klare toiletbesøg.
Koncept ikon

Koncept

Konceptet Faldskolen er et tilbud til faldtruede patienter. Træningen tager udgangspunkt i at træne kroppen med få redskaber, så deltagerne inspireres til at starte træning i eget hjem samt fortsætte efter endt forløb. En session indeholder:

 1. Opvarmning
 2. Bevægetræning
 3. Styrketræning
 4. Pro- og reaktiv balancetræning
 5. Funktionel træning, såsom op og ned fra gulv.

Træningen foregår som holdtræning, hvor hver deltager står ved en stol, der fungerer som ’base’ og sikkerhed. Der bliver anvendt følgende tests ved Faldskolens start og slut: FES-I, TUG, RSS30 og DGI.

 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Kommunen vurderer, om du er i målgruppe (tilbuddet kræver visitation)
 • Faldskolen er et tilbud til dig, der på den ene eller anden måde er udfordret på din balance, hvilket kan øge din risiko for fald.
 • Forløbet varetages af en fysioterapeut og en aktivitetsmedarbejder, og indeholder opvarmning, styrketræning og balancetræning samt undervisning i faldforebyggelse inden for emnerne fysisk aktivitet, medicin, kost/væske, fødder/fodtøj med videre.
 • Når vejret er godt, kan træningen foregå udenfor.
 • Der kan tages hensyn til specifikke ønsker såsom trappetræning.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 99 82 50 00 

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 04.08.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Træningsenheden Aalborg kommune

Træningsenhed Vest
Sofiendalsvej 95
9200 Aalborg SV