Genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Midlertidigt funktionstab som følge af ulykke eller sygdom, hvor patienten ikke har været indlagt, i ambulant behandling eller på skadestue (for eksempel sengeleje på grund af influenza eller fald uden brud).
 • I risiko for at udvikle behov eller få øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Brug for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • Motiveret for træning.
Koncept ikon

Koncept

Genoptræningen foregår som udgangspunkt på et af kommunens træningscentre. Det kan også foregå i patientens eget hjem/nærområde afhængig af problemets omfang og vedkommendes behov. Dette aftales nærmere med patient.

Genoptræningen kan foregå individuelt, på små hold eller en kombination af disse.

Genoptræningens formål er at bringe borger tilbage til samme funktionsniveau som før ulykke/sygdom/funktionstab, samt understøtte at patienten bevarer en høj grad af selvstændighed og uafhængighed i dagligdagsfunktioner.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Kommunen vurderer, om du er i målgruppe (tilbuddet kræver visitation).
 • Genoptræningsforløbet tilrettelægges i samarbejde med dig og vil derfor variere i varighed og indhold.
 • Der er som udgangspunkt træning 2 gange ugentligt i ca. 1-3 måneder.
 • Forløbet vil tage udgangspunkt i dine mål og behov, dog altid med det overordnede formål, at du så vidt muligt skal kunne vedligeholde eller forbedre evnen til at klare dig selv i forhold til personlig pleje og/eller praktiske opgaver i hjemmet.
 • Forløbet også hjælpe dig med at fastholde eller komme i gang med motion/sociale aktiviteter i det omfang, som du har brug for.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret

Kontaktcentret
Lindholm brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 99 82 50 00 (hverdage 8-15, torsdag til 8-17)

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

I patientens eget hjem eller hos Træningsenheden Aalborg Kommune.