Vedligeholdende træning

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I risiko for at udvikle behov eller få mere behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • Motiveret for træning.
Koncept ikon

Koncept

Træningen foregår som udgangspunkt på et af kommunens træningscentre. Det kan også foregå i patientens eget hjem/nærområde afhængig af problemets omfang og vedkommendes behov. Terapeuten vurderer dette, og aftaler nærmere med borger.

Træningen kan foregå individuelt, på små hold eller en kombination af disse.

Træningen skal vedligeholde og/eller forbedre funktionsniveau samt understøtte, at patienten bevarer en høj grad af selvstændighed og uafhængighed i dagligdags funktioner.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Kommunen vurderer, om du er i målgruppe (tilbuddet kræver visitation).
 • Træningsforløbet tilrettelægges i samarbejde med dig, og vil derfor variere i varighed og indhold.
 • Der er som udgangspunkt træning 2 gange ugentligt i ca. 1-3 måneder.
 • Træningsforløbet vil tage udgangspunkt i dine mål og behov, dog altid med det overordnede formål, at du så vidt muligt skal kunne vedligeholde eller forbedre evnen til at klare dig selv i forhold til personlig pleje og/eller praktiske opgaver i hjemmet.
 • Forløbet vil også hjælpe dig med at fastholde eller komme i gang med motion/sociale aktiviteter i det omfang, du har brug for det.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 99 82 50 00 (hverdage 8-15, torsdag til 8-17)

 

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

I patientens eget hjem eller hos Træningsenheden Aalborg Kommune.