Vedligeholdende træning

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Brug for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • I risiko for at udvikle behov eller få mere behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Motiveret for træning.
Koncept ikon

Koncept

Forløbet foregår primært på et af kommunens træningscentre, men kan også foregå i patientens eget hjem/nærområde afhængig af problemets omfang og vedkommendes behov. Dette aftales nærmere med patient.

Træningen kan foregå individuelt, på små hold eller en kombination af disse.

Træningen skal vedligeholde og/eller forbedre funktionsniveau samt understøtte, at patienten bevarer en høj grad af selvstændighed og uafhængighed i dagligdagsfunktioner.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Kommunen vurderer, om du er i målgruppe (tilbuddet kræver visitation).
 • Træningsforløbet tilrettelægges i samarbejde med dig, og vil derfor variere i varighed og indhold.
 • Der er som udgangspunkt træning 2 gange ugentligt i ca. 1-3 måneder.
 • Træningsforløbet vil tage udgangspunkt i dine mål og behov, dog altid med det overordnede formål, at du så vidt muligt skal kunne vedligeholde eller forbedre evnen til at klare dig selv i forhold til personlig pleje og/eller praktiske opgaver i hjemmet.
 • Forløbet vil også hjælpe dig med at fastholde eller komme i gang med motion/sociale aktiviteter i det omfang, du har brug for det.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 9982 5000

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.05.2020.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

I patientens eget hjem eller hos Træningsenheden Aalborg Kommune.