Vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Opfylder de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Bosat på plejehjem.
 • Svære fysiske handicaps og tilknyttet botilbuddene primært på Gl. Kongevej, Vikingevej, Syrenbakken og Aalborg for døve.
 • Erhvervet hjerneskade og har haft et kommunalt genoptræningsforløb med ”rehabilitering i eget hjem”.
 • Kan ikke benytte et tilbud i praksis, hvilket primært er patienter i kørestol, hvor lift eller andet specialudstyr er nødvendig.
Koncept ikon

Koncept

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til patienter, hvor lægen vurderer, at de opfylder kriterierne fastsat af Sundhedsstyrelsen. Den praktiserende læge laver en henvisning med angivelse af diagnose/kriterier, som er gyldig i et år. Patienten kan få træningen hos en privat praktiserende fysioterapeut eller hos en kommunal træningsenhed

Målet fastsættes af den praktiserende læge i samarbejde med fysioterapeuten og patienten. Det er en helhedsorienteret indsats, som beror på en individuel faglig vurdering, som også grundlaget for indsatsen og deraf mængden af behandling/træning.

Der er mulighed for at koordinere tilbuddet med andre træningstilbud såsom §86 eller §140. Dog må der ikke foregå dublerende behandling efter flere paragraffer.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Den vederlagsfri træning foregår i kommunalt regi på et center hos Træningsenheden, som individuel- hold-, eller samtræning.
 • Hvis du bor på plejehjem eller på et bo- eller dagtilbud, er der også mulighed for, at træningen foregår hos dig.
 • Du kan ringe til Aalborg Kommunes kontaktcenter på telefon: 9982 5000 for at høre nærmere om mulighederne for transport.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge skal sende korrespondance
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.10.2019.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

I patientens eget hjem eller hos Træningsenheden Aalborg Kommune.