Fysisk handicap

Indsatser relateret til langvarig fysisk sygdom eller funktionsnedsættelse.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til barn 0-17 år.
 • Nydiagnosticeret barn med en varig funktionsnedsættelse.
 • Forældre har ikke tidligere haft kontakt til Aalborg Kommune vedrørende barnets handicap.
 • Forældre skal henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Bekymring i forhold til barnets adfærd.
 • Sundhedsplejerske kan henvise
 • Neuropædiatrisk Team kan henvise
 • Socialrådgiver og PPR kan henvise
 • Dagpleje/børnehave kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opfylde de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Tilhøre én af de definerede målgrupper.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Være i arbejde, fleksjob, virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • Varig funktionsnedsættelse.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bo i Nordjylland.
 • Kunne benytte tegnsprog som sprog eller have CI.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Have svært ved at synke mad og drikkevarer.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig