Fysisk handicap

Indsatser relateret til langvarig fysisk sygdom eller funktionsnedsættelse.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til barn 0-17 år.
 • Nydiagnosticeret barn med en varig funktionsnedsættelse.
 • Forældre har ikke tidligere haft kontakt til Aalborg Kommune vedrørende barnets handicap.
 • Forældre skal henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Bekymring i forhold til barnets adfærd.
 • Sundhedsplejerske kan henvise
 • Neuropædiatrisk Team kan henvise
 • Socialrådgiver, børneterapeut og PPR kan henvise
 • Dagpleje/børnehave kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opfylde de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Bo på plejehjem.
 • Have svære fysiske handicaps og være tilknyttet botilbuddene primært på Gl. Kongevej, Vikingevej, Syrenbakken og Aalborg for døve.
 • Erhvervet hjerneskade og have haft et kommunalt genoptræningsforløb med ”rehabilitering i eget hjem”.
 • Ikke kunne benytte et tilbud i praksis, hvilket primært er patienter i kørestol, hvor lift eller andet specialudstyr er nødvendig.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I arbejde, fleksjob, virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • Varig funktionsnedsættelse.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bo i Nordjylland.
 • Kunne benytte tegnsprog som sprog.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Have svært ved at synke mad og drikkevarer.
 • Covid-19 relateret respirationsbetinget dysfagi (besvær med åndedræt i forbindelse med indtagelse af mad/væske) .
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig