Personlig assistance på arbejdspladsen

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Være i arbejde, fleksjob, virksomhedspraktik eller løntilskud.
  • Varig funktionsnedsættelse.
Koncept ikon

Koncept

Ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende med en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få tilbudt en personlig assistance. 

Den personlige assistent støtter patienten i de arbejdsfunktioner, som vedkommende ikke selv kan udføre på grund af sit handicap.

Patienten kan også få bevilget personlig assistance til efter- og videreuddannelse, men kun hvis patienten ikke er berettiget til specialpædagogisk støtte.

Tegnsprogstolkning kan også bevilges via denne ordning.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Du kan få personlig assistance til de arbejdsfunktioner, som du på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan udføre.
  • Assistancen kan bestå af praktisk bistand, tolkning eller personlig støtte.
  • Den personlige assistent kan være en person, der er ansat eller skal ansættes i virksomheden, eller det kan være virksomhedens indehaver.
  • Jobcentret fastsætter timeantallet efter en drøftelse med dig og arbejdsgiveren. Der kan som hovedregel højest bevilges 20 timers støtte om ugen.
  • Hvis du har en sag i sygedagpengehuset skal du kontakte din rådgiver der for at høre mere om tilbuddet - ellers skal ergoterapeuterne i Job- og Aktivhuset kontaktes.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient skal selv henvende sig

Job- og Aktivhuset
John F. Kennedys Plads 1B, 4.sal
9000 Aalborg
Ergoterapeut Judith Frederiksen
Telefon: 25 20 52 16

Job- og Aktivhuset
John F. Kennedys Plads 1B, 4.sal
9000 Aalborg
Ergoterapeut Naja Rosenmejer
Telefon: 25 19 90 86

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Sted ikon

Sted

Arbejdspladsen.

Relaterede indsatser