Gravid og baby

Sundhedstilbud og indsatser relateret til gravide, spædbørn og småbørn samt deres forældre.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bopæl i Aalborg Kommune.
 • Førstegangsforældre – mor, far eller partner.
 • Forstå dansk.
 • Forældre skal henvende sig
 • Bopæl i Aalborg Kommune.
 • Gravid med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bopæl i Aalborg Kommune.
 • Børn 0-6 år med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Bopæl i Aalborg Kommune.
 • Tegn på fødselsdepression.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Gravid eller enlig mor under 25 år.
 • I målgruppen for støtte efter SEL §11 med mulighed for støtte efter SEL §52
 • Gravid/mor eller pårørende kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske og familiegruppe kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Er gravid og har bekymringer eller udfordringer
 • Har et barn mellem 0 og 12 år, som har udfordringer eller ikke trives
 • Har et barn mellem 0 og 18 år, der lige har fået en diagnose
 • Har et barn mellem 0 og 18 år med en diagnose, hvor du ikke tidligere har haft kontakt til Aalborg Kommune
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre skal henvende sig