Gravid og baby

Sundhedstilbud og indsatser relateret til gravide, spædbørn og småbørn samt deres forældre.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bopæl i Aalborg Kommune.
 • Førstegangsforældre – mor, far eller partner.
 • Forstå dansk.
 • Forældre skal henvende sig
 • Bopæl i Aalborg Kommune.
 • Gravid med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance til Sundhedsplejen
 • Patient kan henvende sig
 • Bopæl i Aalborg Kommune.
 • Børn 0-6 år med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance til Sundhedsplejen
 • Forældre kan henvende sig
 • Har bopæl i Aalborg Kommune.
 • Har tegn på fødselsdepression.
 • Læge kan sende en korrespondance til Sundhedsplejen
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Er gravid men bekymret eller trist
 • Forælder til et barn i alderen 0-6 år med vanskeligheder (spisning, søvn, renlighed, ofte syg)
 • Læge skal sende korrespondance
 • Korrespondance sendes til Sundhedsplejen
 • Forældre kan henvende sig
 • Gravid eller enlig mor under 28 år.
 • I målgruppen for støtte efter Barnets Lov §30 med mulighed for støtte efter Barnets Lov §32.
 • Gravid/mor kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske kan henvende sig
 • Familiegruppe kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Har et barn mellem 0 og 12 år, som har særlige udfordringer eller ikke trives.
 • Har et barn mellem 0 og 18 år, der for nylig har fået konstateret en varig fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Har brug for anden vejledning end jordemoder, sundhedsplejerske, barnets dagtilbud eller skole kan tilbyde.
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig