Besøg til gravide med særlige behov

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bopæl i Aalborg Kommune.
  • Gravid med særlige behov.
Koncept ikon

Koncept

Sundhedsplejen tilbyder alle gravide, som har særlige behov, graviditetsbesøg efter en konkret sundhedsplejefaglig vurdering.

Graviditetsbesøg sker optimalt i starten af graviditetens tredje trimester.

Indsatsen kan ikke erstatte en eventuel underretning til kommunen, hvis der er grund til at antage, at den gravide kan have behov for særlig støtte, som ikke kan tilgodeses i de generelle tilbud.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Sundhedsplejersken vil tale med dig/jer om den aktuelle situation, udfordringer og ressourcer samt den psykologiske forberedelse til livet som forælder.
  • I kan eksempelvis tale om de fysiske aspekter, praktiske forberedelser, indkøb, hjemmet samt forholdet til familie og venner og forventninger til livet med det lille barn.
  • Sundhedsplejersken vil sammen med dig/jer vurdere, om der er brug for ekstra besøg, støttende samtaler eller konsultationer.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge kan sende en korrespondance til Sundhedsplejen
  • Patient kan henvende sig

Kontakt:
Sundhedsplejens sekretariat

Alle hverdage kl. 8.00 -13.00
Telefon: 99 31 92 78 / 99 31 92 63

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 04.04.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Hjemmebesøg eller sundhedsplejerskens konsultation.

Relaterede indsatser