Kræft

Indsatser der skal øge patientens ressourcer og viden i relation til sygdommen både under og efter sygdomsforløbet.

 

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Har eller har haft kræft.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Du er, eller har været, ramt af kritisk sygdom som kræft, hjertekar sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller behandlingskrævende gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient skal søge ved Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 1 år efter afsluttet aktiv kræftbehandling.
 • Borgere, som oplever senfølger fra aktiv behandling.
 • Motiveret for at arbejde med egne strategier i forhold til at mestre senfølger.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise