Krop og bevægelse

Sundhedstilbud med fysisk aktivitet, kreative aktiviteter og socialt samvær til forskellige problemstillinger og aldersgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Har lyst til at deltage i et frivilligt socialt tilbud.
 • De Frivilliges Hus er åbent for alle aldersgrupper og problemstillinger.
 • Borger skal selv henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Mand - fyldt 18 år.
 • Skal kunne bevæge sig udendørs i en time.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Hjemmesiden kan anvendes af alle uanset alder.
 • Have lyst til finde en eller flere at lave noget sammen med.
 • Patienten skal selv oprette sig på www.boblberg.dk
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Borgeren kan selv henvende sig
 • Bosat i Nordjylland.
 • Skal kunne benytte tegnsprog som sprog.
 • Patienten skal selv tilmelde sig ved at sende en mail til Døves Kulturcenter
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Have udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selvstændigt kunne varetage sin personlige hygiejne og sikre/indtage kost.
 • Indgå i fællesskab med andre (gruppebaserede tilbud).
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Kan i nogle tilfælde blive visiteret til tilbuddene.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Motiveret til at ændre vaner.
 • Kunne forstå og udtrykke sig på dansk.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have fået konstateret osteoporose via DEXA scanning.
 • Osteoporose er en særlig aftale, og derfor undtaget fra visitation.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig