Krop og bevægelse

Sundhedstilbud med fysisk aktivitet, kreative aktiviteter og socialt samvær til forskellige problemstillinger og aldersgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Motiveret for livsstilsændringer – for eksempel i forhold til kost og/eller motion, alkohol eller tobak/nikotin.
 • Patienten skal have en smartphone og forstå at bruge den.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Patient kan henvende sig
 • Fyldt 15 år
 • Patient skal selv oprette sig
 • Bo i Nordjylland.
 • Kunne benytte tegnsprog som sprog.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Lettere udviklingshandicaps.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Konstateret osteoporose via DXA scanning. Alternativt, at patienten har haft et sammenfald, en lavenergifraktur på columna eller en hoftenær lavenergifraktur, men DXA har kun kunne påvise osteopeni.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Simpel overvægt - BMI imellem 27 - 37.
 • Motiveret for vaneændringer.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Er fyldt 18 år.
 • Har vandladnings- og/eller mavetarmproblemer.
 • Er motiveret og har lyst til at gøre en indsats for at få løst dit problem.
 • Ikke er i et aktuelt udrednings- eller behandlingsforløb hos læge eller sygehus.
 • Ikke er udredt eller har været i et behandlingsforløb indenfor de seneste 5 år
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig