Krop og bevægelse

Sundhedstilbud med fysisk aktivitet, kreative aktiviteter og socialt samvær til forskellige problemstillinger og aldersgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Motiveret for livsstilsændringer – for eksempel i forhold til kost og/eller motion, alkohol eller tobak/nikotin.
 • Patienten skal have en smartphone og forstå at bruge den.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Patient kan henvende sig
 • Fyldt 15 år.
 • Patient skal selv oprette sig
 • Bo i Nordjylland.
 • Kunne benytte tegnsprog som sprog eller have CI.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Lettere udviklingshandicaps.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Enten have fået konstateret osteoporose via DXA scanning eller
 • have haft et sammenfald, en lavenergifraktur på columna eller en hoftenær lavenergifraktur, men DXA har kun kunnet påvise osteopeni.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient skal søge ved Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Simpel overvægt (BMI imellem 27-37).
 • Motiveret for vaneændringer.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Er fyldt 18 år.
 • Har vandladnings- og/eller mavetarmproblemer.
 • Er motiveret og har lyst til at gøre en indsats for at få løst dit problem.
 • Ikke i et aktuelt udrednings- eller behandlingsforløb hos læge eller sygehus.
 • Ikke udredt eller i et behandlingsforløb indenfor de seneste 5 år.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Hjemmesiden er åben for alle - kræver ikke log in.
 • Hjemmesiden Tæt og Tør er for alle
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Motiveret for vaneændring i forhold til søvn.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Motiveret for vaneændringer.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Har haft lænde-/rygsmerter i mere end 3 måneder, som påvirker daglige aktiviteter.
 • Lav sundhedskompetence.
 • Kan være udfordret på grund af multisygdom.
 • Kan være udfordret sprogligt, eller have tab af fysisk, mental eller social funktionsevne.
 • Kan have lav/ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Skal kunne indgå på hold og følge undervisning på dansk.
 • Er motiveret.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Relevant diagnose, der peger i retning af åreforkalkning.
 • Comorbiditet, men den begrænsende faktor skal være gangdistancen grundet smerter forårsaget af åreforkalkning.
 • Ankel/armindeks målt til under 0,9 - måling skal maksimalt være 1 år gammel.
 • Smerter i læg (balle og lår) ved gang, som ophører, når patient står stille eller sidder ned.
 • Motiveret til et intensivt træningsforløb på gangbånd.
 • Skal kunne indgå på hold.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning