Krop og bevægelse

Sundhedstilbud med fysisk aktivitet, kreative aktiviteter og socialt samvær til forskellige problemstillinger og aldersgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune, i Sejlflod-området.
 • Fyldt 18 år.
 • Motiveret for vaneændring.
 • Forstår og taler dansk.
 • I stand til at indgå på hold sammen med andre
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Motiveret for en sundere livsstil.
 • Også velegnet for patienter med en kronisk sygdom.
 • Motiveret for livsstilændring fx vægttab og rygestop.
 • Skal have og kunne betjene en smartphone.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Mand - fyldt 18 år.
 • Skal kunne bevæge sig udendørs i en time.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Borgeren kan selv henvende sig
 • Hjemmesiden kan anvendes af alle uanset alder.
 • Lyst til finde en eller flere at lave noget sammen med.
 • Patienten skal selv oprette sig på www.boblberg.dk
 • Bo i Nordjylland.
 • Kunne benytte tegnsprog som sprog.
 • Patienten skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selv kunne sørge for sin personlige hygiejne og selv indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre (gruppebaserede tilbud).
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Kan i nogle tilfælde blive visiteret til tilbuddene.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Konstateret osteoporose via DEXA scanning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller skal til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende og ikke lide af senhjerneskade, schlerose eller parkinson.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig