Krop og bevægelse

Sundhedstilbud med fysisk aktivitet, kreative aktiviteter og socialt samvær til forskellige problemstillinger og aldersgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Motiveret for en sundere livsstil.
 • Velegnet for patienter med en kronisk sygdom.
 • Motiveret for livsstilændring fx vægttab og rygestop.
 • Ved vægttab gælder kriteriet BMI 27-37
 • Kræver at patienten har en smartphone og forstår at bruge den.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Kunne bevæge sig udendørs i en time.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Patient kan henvende sig
 • Alle uanset alder.
 • Patient skal selv oprette sig
 • Bo i Nordjylland.
 • Kunne benytte tegnsprog som sprog.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Konstateret osteoporose via DEXA scanning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende og ikke lide af senhjerneskade, schlerose eller parkinson.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Simpel overvægt - BMI imellem 27 - 37.
 • Motiveret for vaneændringer.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise