Aktivitetstilbud for døve (Døves Kulturcenter)

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Nordjylland.
  • Kunne benytte tegnsprog som sprog.
Koncept ikon

Koncept

Aktivitetstilbud og mødested for døves foreningsliv fx Døveforeningen, Seniorklubben, Puslespilsklubben og Døves idrætsklub Ik start. Tilbuddet gælder desuden også for døve, der ikke nødvendigvis er medlem af en klub eller forening.

I samme bygning findes regionens tilbud om specialiseret voksenundervisning for døve, som også giver muligheder for samvær med ligestillede. Ligeledes tilbyder regionen STU-forløb.

Døves Kulturcenter er et uvisiteret tilbud.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Døves Kulturcenter er et åbent værested for dig, der er døv, eller har et kombineret syns og høretab (døvblindhed), og som kunne tænke sig at være sammen med andre.
  • Der lægges meget vægt på socialt samvær og relationer, spil, hygge og ture. Fx mødes en gruppe nogle timer hver lørdag for at spille Whist, men andre spiller banko eller går til foredrag.
  • Du er - med din frivillige indsats - selv med til at drive Døves Kulturcenter.
  • Caféen har åbent alle hverdage. Der kan dog være ændrede åbningstider ifm. ferie. Dette bliver slået op på Facebookgruppen "Døves Kulturcenter" og fysisk på opslagstavlerne.
  • Der er seniorvejledning for døve.
  • Der er bostøtte på samme adresse. Det er et visiteret tilbud, hvor det er muligt at få støtte til læsning og forståelse af post osv. Ved behov for bostøtte skal der rettes henvendelse til egen socialrådgiver.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient skal selv tilmelde sig

Døves Kulturcenter er et uvisiteret tilbud.

Tilmelding
Tilmeld dig ved at skrive en mail til Døves Kulturcenter

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 22.09.2022.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Døves Kulturcenter
Grønlands torv 14-18, 
9210 Aalborg SØ
Indgang ved glasdør mellem apotek og pizzaria.