Overgreb

Indsatser til forebyggelse af seksuelt bekymrende adfærd eller følger/senfølger efter seksuelle, psykisk eller fysisk overgreb hos forskellige målgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn op til 13 år.
 • Udsat for fysiske eller seksuelle overgreb eller traumatiseret efter omsorgssvigt.
 • Skal være sikret mod yderligere overgreb.
 • Forældre/omsorgsperson skal henvende sig
 • Bo i Region Nordjylland.
 • Børn op til 18 år.
 • Seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd overfor andre børn og unge.
 • Patient (Barn/ung) kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Kvinder eller mænd, der sælger eller har solgt seksuelle ydelser.
 • Fyldt 18 år.
 • Kvinder og mænd kan selv henvende sig
 • Fagpersoner og pårørende kan henvende sig
 • Opholdstilladelse i Danmark.
 • Udsat for psykisk og/eller fysisk vold i nære relationer.
 • Må ikke være påvirket af rusmidler eller have et misbrug.
 • Kvinde skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune eller Region Nordjylland.
 • Alle uanset alder, køn og problem.
 • Kan gennemføre en samtale.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan selv henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Samarbejdspartnere kan henvende sig
 • Bopæl i Region Nordjylland (politikreds 1).
 • Været udsat for kriminalitet eller voldsomme ulykker som offer, vidne eller som pårørende.
 • Læge kan henvise
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Samarbejdspartnere kan henvende sig