Overgreb

Indsatser til forebyggelse af seksuelt bekymrende adfærd eller følger/senfølger efter seksuelle, psykisk eller fysisk overgreb hos forskellige målgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Børn og unge under 18 år.
 • Mistanke om mistrivsel, skolefravær, manglende forældreevne, misbrug, omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb.
 • Lægen skal underrette
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn op til 13 år.
 • Udsat for fysiske eller seksuelle overgreb, eller traumatiseret efter voldsom omsorgssvigt.
 • Skal være sikret mod yderligere overgreb.
 • Forældre/omsorgspersoner skal henvende sig til familiegrupperne
 • Bo i Region Nordjylland.
 • Børn og unge op til 18 år.
 • Viser seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd overfor andre børn og unge.
 • Patient eller forældre skal henvende sig til familiegrupperne
 • Kvinder eller mænd, der sælger eller har solgt seksuelle ydelser.
 • Fyldt 18 år.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Udsat for psykisk og/eller fysisk vold i nære relationer.
 • Må ikke være påvirket af alkohol og/eller stoffer eller have et ubehandlet misbrug.
 • Må ikke have svære psykiske problemer.
 • Skal have opholdstilladelse i Danmark
 • Kvinde skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune eller Region Nord.
 • Den Sociale Skadestue er for alle borgere - uanset alder, køn og problem.
 • Borger skal være i stand til at gennemføre en samtale. Hvis en person er stærkt påvirket af rusmidler eller i voldsom affekt, kan vedkommende blive afvist eller visiteret til en samtale næste dag.
 • Patient skal selv henvende sig