Krisecenter for kvinder

Kriterier ikon

Kriterier

 • Opholdstilladelse i Danmark.
 • Udsat for psykisk og/eller fysisk vold i nære relationer.
 • Må ikke være påvirket af rusmidler eller have et misbrug.
Koncept ikon

Koncept

Krisecentret er en boform jævnfør Servicelovens §109, der tilbyder et midlertidigt og sikkert ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller voldtægt i nære relationer. Der optages kun kvinder med opholdstilladelse (cpr. nummer og sygesikringsbevis) i Danmark. 

Kvinden kan være ledsaget af børn under 18 år.

Volden kan være:

 • fysisk, psykisk eller seksuel.
 • økonomisk - hvis kvindens mand nægter kvinden adgang til egne midler.
 • Materiel - mod inventar i hjemmet, oftest ødelæggelse af kvindens ting.
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Er du udsat for psykisk eller fysisk vold kan du og dine eventuelle børn komme på et krisecenter.
 • Du skal henvende dig telefonisk og en medarbejder vil spørge lidt ind til din situation, og I vil sammen aftale, hvornår du kan komme, og hvordan du skal forholde dig.
 • Hvis du vælger at møde op på adressen, vil en medarbejder tage imod dig og tilbyde en samtale.
 • Under samtalen afklares det, om du kan bo på krisecentret. Hvis der ikke er plads, hjælper centret med at finde et andet sted til dig og dine eventuelle børn.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Kvinde skal selv henvende sig

Krisecenter for Kvinder
Telefon: 98 19 06 66

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

 • Kost: 70 kroner for kost og anden forplejning per døgn (30 kroner per barn).

 • Logi: 93-97 kroner i logi. Opkrævningen foretages af kvindens hjemkommune. Inden opkrævning foretager hjemkommunen en økonomisk vurdering, og kvinden kan i flere tilfælde blive fritaget for betaling af logidelen.

 • Hvis Krisecenteret vurderer, at der bør deltage tolk til visitationssamtalen, kan Krisecenteret rekvirere tolk uden udgift for kvinden.

Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Krisecenter for Kvinder
Saxogade 9
9000 Aalborg
Telefon: 98 19 06 66