Overvægt

Sundhedstilbud vedrørende overvægt med viden, træning og fokus på at støtte og vejlede patienten i at forebygge livsstilssygdomme.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 2-17 år.
 • BMI over eller lig med alderskoorrigeret BMI 25, eller en høj vægtstigning på kort tid.
 • Motiveret for vaneændringer for hele familien.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Være elev på en ungdomsuddannelse eller tilknyttet Uddannelseshuset.
 • Den unge skal selv tilmelde sig ved Sund Ung Teamet
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Motiveret til at ændre vaner.
 • Kunne forstå og udtrykke sig på dansk.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Over 18 år.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • I høj risiko for at udvikle diabetes type-2 eller hjerte-kar-sygdom uden endnu at have det.
 • Foregår i Aalborg Øst og Gandrup.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning