Overvægt

Sundhedstilbud vedrørende overvægt med viden, træning og fokus på at støtte og vejlede patienten i at forebygge livsstilssygdomme.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 2-17 år.
 • BMI over eller lig med alderskoorrigeret BMI 25, eller en høj vægtstigning på kort tid.
 • Motiveret for vaneændringer for hele familien.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Elev på en ungdomsuddannelse eller tilknyttet Uddannelseshuset.
 • Den unge skal selv tilmelde sig ved Sund Ung Teamet
 • Bo i Aalborg Kommune, i Sejlflod-området.
 • Fyldt 18 år.
 • Motiveret for vaneændring.
 • Forstår og taler dansk.
 • I stand til at indgå på hold sammen med andre
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Motiveret for en sundere livsstil.
 • Også velegnet for patienter med en kronisk sygdom.
 • Motiveret for livsstilændring fx vægttab og rygestop.
 • Skal have og kunne betjene en smartphone.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune - Sejlflod området.
 • Fyldt 18 år.
 • Høj risiko for at udvikle diabetes type-2 eller hjerte-kar-sygdom uden endnu at have det.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning