Forebyggelse af overvægt (BMI 27-37)

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Simpel overvægt (BMI imellem 27-37).
 • Motiveret for vaneændringer.
Koncept ikon

Koncept

Patienten indkaldes til en individuel afklarende samtale, hvor behov, motivation og ønsker afdækkes. Der er fokus på sunde vaner fremfor vægttab.

Et forløb kan bestå af:

 • et mobilt tilbud (LIVA eller et telefonisk forløb), eller
 • et individuelt forløb med fremmøde, eller
 • et holdforløb afhængig af patientens ressourcer og behov.

Indsatsen er udviklet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for livsstilsintervention ved svær overvægt og handler om forebyggelse af svær overvægt - ikke om behandling af fedme.

Derfor retter indsatsen sig mod borgere med simpel overvægt (BMI 27-37), som:

 • ikke lider af spiseforstyrrelser
 • ikke lider af kronisk sygdom medmindre den er velbehandlet.
 • ikke er gravide

Indsatsen gælder heller ikke borgere, som skal forberedes til gastric bypass.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du bliver indkaldt til en afklarende samtale hos Center for Sundhedsfremme.
 • Til samtalen lægger vi en plan for et forløb med afsæt i dine behov, ønsker og motivation.
 • Alt afhængigt af planen kan indsatsen enten bestå af et 9 måneders LIVA forløb via din Smartphone, hvor du får personlig sundhedsvejledning - eller -
 • 3-5 individuelle sundhedssamtaler pr. telefon eller fremmøde - eller -
 • Et holdforløb bestående af 7 mødegange med undervisning og træning enten i dag- eller i aftentimer.
 • Både de individuelle samtaler og holdforløb finder sted i lokalområder i den nordlige, vestlige og østlige del af kommunen.
 • Har du spørgsmål, så kontakt Center for Sundhedsfremme på telefon 99 31 69 99.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise

Center for Sundhedsfremme
Sundheds- og Kvartershuset
Fyrkildevej 7, lejlighed 5
9220 Aalborg Ø
Telefon: 99 31 69 99

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Tilbuddet finder sted i lokalområder i den nordlige, vestlige og østlige del af kommunen.