Dag- og beskæftigelsestilbud for sindslidende

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
Koncept ikon

Koncept

Dag- og beskæftigelsestilbud med en rehabiliterende tilgang for voksne, der har en sindslidelse.

Borgeren kan bruge til at vælge aktiviteter, hvor der kan vælges aktiviteter, som kan være med til at hjælpe dem til at åbne strukturen i deres liv, så de har mulighed for at udvikle deres færdigheder og nå deres mål.

Der er forskellige typer af dag- og beskæftigelsestilbud:

 • Beskyttet beskæftigelse.
 • Dag- og aktivitetstilbud.
 • Væresteder.

Tilbuddet foregår i Center for Udvikling og Beskæftigelse under Fagcenter for Socialpsykiatri. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud og væresteder for dig, der har en sindslidelse.
 • Formålet er, at du kommer dig mest muligt. Du får støtte i at skabe struktur i hverdagen og blive tilknyttet arbejde eller uddannelse.
 • Du er selv med til at lave en plan for, hvordan du kan nå dine mål.
 • Center for Udvikling og Beskæftigelse har tre busser, som kan benyttes til nogle af aktivitets- og samværstilbuddene.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient skal selv tilmelde sig

Center for Udvikling og Beskæftigelse
Telefon: 9982 7070
Alle hverdage kl. 8.00-15.00.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 04.09.2020.
Pris ikon

Pris

Der er egenbetaling i forbindelse med deltagelse i aktiviteter. 

Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Aktiviteterne foregår på forskellige adresser i Aalborg Kommune.