Misbrugsbehandling ved psykisk funktionsnedsættelse

Kriterier ikon

Kriterier

  • Misbrug af rusmidler.
  • Psykiske funktionsnedsættelse.
  • Fyldt 18 år.
Koncept ikon

Koncept

Individuelt tilrettelagt misbrugsbehandling til patienter med psykisk funktionsnedsættelse, som for eksempel kognitive vanskeligheder, psykiske lidelser eller komplekse sociale problemstillinger, der betyder, at patienten ikke kan profitere af et traditionelt rusmiddelbehandlingsforløb,

Der indledes altid med en grundig misbrugsudredning med henblik på at afdække misbruget samt de øvrige udfordringer, der kan have betydning for tilrettelæggelse af behandlingen.

Det efterfølgende behandlingsforløb er tværfagligt. Det består dels af tilpasset samtalebehandling efter kognitiv adfærdsterapeutisk metode og MI (Den Motiverende Samtale) kombineret med en eller flere terapier. 

Der arbejdes med psykomotorisk terapi ud fra et misbrugsbehandlingskoncept, ligesom der tilbydes supplerende kropsterapi, musikterapi og psykologsamtaler alt efter den enkeltes behov. En del af behandlingen kan desuden bestå af rollespil, så patienten samlet set lærer gennem både lytning og refleksion, social færdighedstræning, kropslige øvelser, musik og erfaringer.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • VAMiS er et tilbud til dig, der ønsker hjælp til dit misbrug. Du skal være villig til at tale om dit misbrug, men du behøver ikke på forhånd at have taget en beslutning om, hvad du ønsker dit mål med behandlingen skal være.
  • VAMiS er et tilbud til dig, der også har andre vanskeligheder, og som derfor har brug for et længerevarende, tilpasset forløb, hvor der kan tages hensyn til dine udfordringer.
  • Du kan kun starte i forløb via Rusmiddelafsnittets Visitation, men må gerne kontakte VAMIS telefonisk.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Rusmiddelafsnittet skal henvise

Book tid digitalt eller telefonisk til samtale:

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Videnscenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige Målgrupper (VAMIS)
Dag Hammarskjölds Gade 3
9000 Aalborg
Telefon: 50 83 34 22