Rygning

Sundhedstilbud med rådgivning og vejledning i forhold til røg, rygning og rygestop til forskellige målgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Under 18 år.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise