Unge

Psykiske, fysiske og sociale indsatser relateret til unge.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Unge mellem 12 og 26 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende til en ung, der har det svært, kan også benytte tilbuddet.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 2-17 år.
 • BMI over eller lig med alderskoorrigeret BMI 25, eller en høj vægtstigning på kort tid.
 • Motiveret for vaneændringer for hele familien.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Være elev på en ungdomsuddannelse eller tilknyttet Uddannelseshuset.
 • Den unge skal selv tilmelde sig ved Sund Ung Teamet
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Er imellem 15 og 30 år.
 • Har en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Skal selv kunne transportere sig frem og tilbage.
 • Skal kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Region Nordjylland.
 • Børn og unge op til 18 år.
 • Viser seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd overfor andre børn og unge.
 • Patient eller forældre skal henvende sig til familiegrupperne
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Under 18 år.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig