Unge

Psykiske, fysiske og sociale indsatser relateret til unge.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn under 18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Elev på en ungdomsuddannelse eller tilknyttet Uddannelseshuset.
 • Unge skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 12-26 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende kan også benytte tilbuddet.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 2-17 år.
 • BMI over eller lig med alderskoorrigeret BMI 25, eller en høj vægtstigning på kort tid.
 • Motiveret for vaneændringer for hele familien.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Under 18 år.
 • Læge kan henvende sig
 • Den unge kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 15-30 år.
 • Have en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Region Nordjylland.
 • Børn op til 18 år.
 • Seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd overfor andre børn og unge.
 • Patient eller forældre skal henvende sig
 • Enlig mor eller gravid under 25 år.
 • I målgruppen for støtte efter SEL §11 med mulighed for støtte efter SEL §56
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Familiegruppe kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske kan henvende sig