Unge

Psykiske, fysiske og sociale indsatser relateret til unge.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familie med børn under 18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Elever på en ungdomsuddannelse i Aalborg Kommune.
 • Elever i 10. klasse på Ung AUC eller På Sporet.
 • Unge tilknyttet Uddannelseshuset.
 • Læge kan sende en korrespondance til Sundhedsplejen
 • Forældre kan henvende sig
 • Unge kan selv tilmelde sig
 • 12-25 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende kan også benytte tilbuddet.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Symptomer på stress i mindst en måned.
 • 16-25 år.
 • Motiveret for gruppeforløb og for at meditere.
 • Ikke belastet af psykisk lidelse eller misbrug.
 • Kunne forstå og tale dansk.
 • Ingen krav til uddannelse eller jobstatus
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Ungerådgivningen kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 2-17 år.
 • BMI over eller lig med alderskoorrigeret BMI 25, eller en høj vægtstigning på kort tid.
 • Motiveret for vaneændringer for hele familien.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Under 18 år.
 • Læge kan henvende sig
 • Unge kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Forældre skal give skriftligt samtykke.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Gravid eller enlig mor under 28 år.
 • I målgruppen for støtte efter Barnets Lov §30 med mulighed for støtte efter Barnets Lov §32.
 • Gravid/mor kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske kan henvende sig
 • Familiegruppe kan henvende sig
 • Bo i Region Nordjylland.
 • Børn op til 18 år.
 • Seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd overfor andre børn og unge.
 • Patient (Barn/ung) kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 15-30 år.
 • Have en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Skal kunne være i samspil og aktiviteter med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Hjemmesiden er åben for alle - kræver ikke log in.
 • Hjemmesiden Tæt og Tør er for alle