Sundhedspleje for unge med særlige behov

Kriterier ikon

Kriterier

 • Elever på en ungdomsuddannelse i Aalborg Kommune.
 • Elever i 10. klasse på Ung AUC eller På Sporet.
 • Unge tilknyttet Uddannelseshuset.
Koncept ikon

Koncept

Unge tilknyttet 10. klasse, ungdomsuddannelse eller Uddannelseshuset kan tilbydes individuelle sundhedssamtaler af en sundhedsplejerske fra Sund Ung.  Indsatsen gives efter en konkret sundhedsplejefaglig vurdering.

Der tilbydes 1-3 samtaler med udgangspunkt i den unges ønsker og behov. Formålet er at hjælpe den unge til at tage ansvar for egen sundhed.

Tilbuddet tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Indsatsen erstatter ikke en eventuel underretning til kommunen.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du kan få 1-3 samtaler med en sundhedsplejerske fra Sund Ung.
 • Samtalen foregår i skoletiden på din uddannelsesinstitution.
 • Samtalen tager afsæt i det, du har brug for at snakke om for eksempel din krop, motion, mad, vægt, rygning, alkohol, seksualitet, mobning, stress, skole, venner, familie med videre.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende en korrespondance til Sundhedsplejen
 • Forældre kan henvende sig
 • Unge kan selv tilmelde sig
 • Eleven kan selv booke en tid ved Sund Ung sundhedsplejersken på den pågældende ungdomsuddannelse eller tale med studievejlederen/rådgiver om mulighederne.
 • Skriv en mail til sund-ung@aalborg.dk
 • Ring til Sundhedsplejens sekretariat på telefon: 99 31 92 78 eller 99 31 92 63.
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

 • Aalborghus Gymnasium
 • Nørresundby Gymnasium
 • Aalborg Katedralskole
 • HHX Turøgade og Saxogade
 • Handelsskolen Strandvejen
 • Tech College afdelinger: Construction-, Auto-, Food-, Style-, Dental & Wellness- og Agriafdelingen
 • HTX: Friis og Øster Uttrupvej
 • VUC og SOSU
 • Uddannelseshuset
 • 10.klassecentrene: Ung AUC, EUD10, Sporet