Samarbejdsaftale mellem Almen Praksis (AP) og Sundhedsplejen

Konkretisering af Samarbejdsaftale mellem Almen Praksis (AP) og Sundhedsplejen.

Aftalen er indgået af Sundhedsplejen, Aalborg Kommune i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation og lavet i KLU regi.

Aftalens hovedformål er at bidrage til øget sundhed og trivsel hos børn og deres forældre samt at nedbringe social ulighed i sundhed.

Målet med aftalen er at sikre en god kommunikation mellem AP og sundhedsplejen og dermed sikre optimal tværsektoriel kommunikation med deling af relevante oplysninger.

Aftalen skal ses som et supplement til:
Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018. Aftale vedr. elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste.

Sundhedsplejerske

Korrespondancen indeholder oplysninger, som findes relevant for lægens arbejde. F.eks. behov for ekstra opmærksomhed eller lægefaglig vurdering mhp. undersøgelse, udredning, særlig indsats i forhold til barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling.

Henvisningsårsager kan være:

 • Trivselsproblemer, bekymrende udvikling, over- og undervægt
 • Icterus, udtalt trøske
 • Skævt kranie/torticollis - vurdering om evt. behov for f.eks. fysioterapi eller kiropraktor
 • Urininkontinens/enuresis
 • Obstipation, inkl. opstart med Laktulose
 • Hyppige luftvejsinfektioner/hostetendens, eksem
 • Mistanke om evt. pubertas præcox
 • Information om evt. anbefalinger f.eks. allergivenlig modermælkserstatning, henvisning til Børneterapeutisk Team i Aalborg Kommune m.m.
 • Sundhedsplejen anbefaler ikke alternativ behandling – såfremt forældrene ønsker dette, henvises til egen læge.

Vækstkurver med målinger af vægt, højde og hovedomfang medsendes, hvis relevant.

Praktiserende læge

Lægen vurderer henvendelsen og giver sundhedsplejersken en tilbagemelding om plan og tidsperspektiv for handling.

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejen vurderer henvendelsen og giver lægen en tilbagemelding om plan og tidsperspektiv for handling.

Praktiserende læge

Korrespondancen indeholder oplysninger, som findes relevant for sundhedsplejens arbejde. F.eks. oplysninger om igangsat undersøgelse og/eller behandling i forhold til:

 • Vækst
 • Skævt kranie
 • Astma og anden kronisk sygdom
 • Medicinsk behandling m.m.
 • Ønske om besøg til gravide med særlige behov
 • Kontrolvejning og opfølgning på vækst og trivsel
 • Ved behov for vejledning i kost, søvn, amning, over/undervægt
 • Ved fokus på familien pga. forældres psykiske, familiære eller sociale udfordringer (kan dog ikke erstatte underretning eller særlig indsats under Rådgivning om børn 0-6 år - se henvisningsmuligheder på:

Efter 5 års helbredsundersøgelsen videregiver AP oplysninger til Sundhedsplejen om sundhedsmæssige forhold med relevans for fremtidig skolegang.

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejen vurderer henvendelsen og giver lægen en tilbagemelding om plan og tidsperspektiv for handling.

Praktiserende læge

Kroniske lidelser såvel aktuelle som velbehandlede/tidligere sygdomme:

 • Overvægt og undervægt
 • Vækstkurver eller oplysninger om målinger af vægt, højde og hovedomfang medsendes, hvis relevant
 • Astma og/eller allergi
 • Vandladnings- og/eller afføringsproblemer
 • Problemer med syn og/eller hørelse
 • Motoriske færdigheder
 • Psykiske og familiære udfordringer.

Aftalens hovedformål er at bidrage til øget sundhed og trivsel hos børn og deres forældre samt at nedbringe social ulighed i sundhed.

Målet med aftalen er at sikre en god kommunikation mellem AP og sundhedsplejen og dermed sikre optimal tværsektoriel kommunikation med deling af relevante oplysninger.

Aftalen skal ses som et supplement til:
Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018. Aftale vedr. elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste.

Generelle retningslinjer for Almen Praksis

 • Korrespondancer bruges ved behov for ekstra opmærksomhed, vurdering/undersøgelse/udredning og/eller særlig indsats i forhold til barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling.
 • Korrespondancer skal indeholde en kortfattet beskrivelse af relevant problemstilling (Det vigtigste i de første 5 linjer).
 • Gensidigt tilstræbes, at der inden for maks. 5 hverdage sendes en kvittering på modtagne korrespondancer, og hvis det er relevant gives en tilbagemelding, når der er lagt en plan og/eller barnet er set.
 • Korrespondancer sendes såfremt, der er givet samtykke fra forældrene.
 • Ved akut syge børn eller uopsætteligt behov for lægefaglig vurdering tager sundhedsplejersken telefonisk kontakt direkte til AP.
 • Vedrørende særlig rådgivning om børn 0-6 år kan Center for Børns Udvikling kontaktes på telefon: 9931 1330.
  • Mandag-fredag kl. 8.30 - 9.30
  • Tirsdag dog kl.14.00-15.00. 
 • Underretninger sendes direkte til Familiegruppen
  Gå til underretning

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, hvis du ønsker samarbejdsaftalen tilsendt som pdf.

Du kan også bestille samarbejdsaftalen ved at ringe på telefon: 2520 1939