Samarbejdsaftale mellem Almen Praksis (AP) og Sundhedsplejen

Konkretisering af Samarbejdsaftale mellem Almen Praksis (AP) og Sundhedsplejen.

Aftalen er indgået af Sundhedsplejen, Aalborg Kommune i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation og lavet i KLU regi.

Aftalens hovedformål er at bidrage til øget sundhed og trivsel hos børn og deres forældre samt at nedbringe social ulighed i sundhed. Målet med aftalen er at sikre en god kommunikation mellem AP og sundhedsplejen og dermed sikre optimal tværsektoriel kommunikation med deling af relevante oplysninger.

Gå til: Samarbejdsaftale mellem Almen Praksis (AP) og Sundhedsplejen, oktober 2023.

Ændring i nyeste version fra oktober 2023 er, at almen praksis nu kan sende elektronisk korrespondance direkte til sundhedsplejerskerne i Familiesupporten. 

Aftalen skal ses som et supplement til:
Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018. Aftale vedr. elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste.