Ældre

Sundhedstilbud og indsatser som fx hjemmehjælp, aflastning samt sociale og fysiske aktiviteter til efterlønnere, førtidspensionister og pensionister.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Behov for hjælp eller øget behov for hjælp til hjemmepleje eller rengøring.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller være i risiko for i nær fremtid at skulle modtage hjemmehjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Skulle kunne klare sig selv om natten ved døgnophold.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Have fysiske eller psykiske funktionsbegrænsninger.
 • Rengøring, tøjvask og mad bevilges som udgangspunkt ikke, hvis patienten bor med en rask ægtefælles/samlever.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Behov for sygepleje/behandling af sygeplejerske.
 • Skal selv eller ved hjælp fra pårørende eller andet netværk kunne transportere sig til en sygeplejeklinik.
 • Sygeplejeklinikken skal have modtaget en ordination via en korrespondance fra praktiserende læge, speciallæge, sygehus eller lignende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I risiko for at udvikle behov eller få mere behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • Motiveret for træning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Midlertidigt funktionstab som følge af ulykke eller sygdom, hvor patienten ikke har været indlagt, i ambulant behandling eller på skadestue (for eksempel sengeleje på grund af influenza eller fald uden brud).
 • I risiko for at udvikle behov eller få øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Brug for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • Motiveret for træning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Diagnosticeret med demens.
 • Mistanke om demens.
 • Pårørende til en patient med demens.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg kommune.
 • Hjemmeboende patienter med en demenssygdom i et tidligt stadie (let til moderat).
 • Patienter, der er under udredning for demens.
 • Pårørende til en patient med demens.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Pensionist eller førtidspensionist.
 • Særligt vanskeligt stillet økonomisk.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient skal søge ved Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Føler sig uønsket alene eller ensom.
 • Ønsker at indgå i flere aktiviteter eller sociale fællesskaber.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende og fagprofessionelle kan henvende sig