Ældre

Sundhedstilbud og indsatser som fx hjemmehjælp, aflastning samt sociale og fysiske aktiviteter til efterlønnere, førtidspensionister og pensionister.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 75 år.
 • Bor alene i deres fyldte 70.år.
 • Fyldt 65 år og have svært ved at håndtere hverdagen.
 • Omfatter ikke borgere, der allerede modtager personlig og praktisk hjælp.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Behov for hjælp eller øget behov for hjælp til hjemmepleje eller rengøring.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller være i risiko for i nær fremtid at skulle modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Skulle kunne klare sig selv om natten ved døgnophold.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Have fysiske eller psykiske funktionsbegrænsninger.
 • Rengøring, tøjvask og mad bevilges som udgangspunkt ikke, hvis patienten bor med en rask ægtefælles/samlever.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Behov for sygepleje/behandling fra sygeplejefagligt personale.
 • Skal som udgangspunkt selv kunne transportere sig til en sygeplejeklinik.
 • Sygeplejeklinikken skal have modtaget en korrespondance fra praktiserende læge, speciallæge, sygehus eller lignende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Pensionist eller efterlønsmodtager.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Borger skal indskrives hjemmefra.
 • Borger skal have givet informeret samtykke.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I risiko for at udvikle behov eller få mere behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Brug for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • Motiveret for træning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Midlertidigt funktionstab som følge af ulykke eller sygdom, hvor patienten ikke har været indlagt, i ambulant behandling eller på skadestue (fx sengeleje pga. influenza eller fald uden brud).
 • I risiko for at udvikle behov eller få øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Brug for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • Motiveret for træning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Diagnosticeret med demens.
 • Mistanke om demens.
 • Pårørende til en patient med demens.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i én af følgende kommuner: Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Thisted eller Morsø Kommune.
 • Hjemmeboende patienter med en demenssygdom i et tidligt stadie (let til moderat).
 • Patienter, der er under udredning for demens.
 • Pårørende til en patient med demens.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Pensionist eller førtidspensionist.
 • Særligt vanskeligt stillet økonomisk.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende og ikke lide af senhjerneskade, schlerose eller parkinson.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig