Ældre

Sundhedstilbud og indsatser som fx hjemmehjælp, aflastning samt sociale og fysiske aktiviteter til efterlønnere, førtidspensionister og pensionister.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Borgeren kan selv henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 75 år.
 • Alle borgere, som bor alene i deres fyldte 70.år.
 • Være fyldt 65 år og have svært ved at håndtere hverdagen.
 • Omfatter ikke borgere, der allerede modtager personlig og praktisk hjælp.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patienten tilbydes besøg i deres fyldte 75 år
 • Patienten tilbydes besøg, hvis de bor alene i deres fyldte 70.år.
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Behov for hjælp eller øget behov for hjælp til hjemmepleje eller rengøring.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være kognitivt velfungerende.
 • Må ikke have senhjerneskade, sclerose eller parkinson.
 • Modtager eller skal til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Være motiveret.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Skal have fysiske eller psykiske funktionsbegrænsninger.
 • Ved rengøring, tøjvask og mad, må patient som hovedregel ikke bo sammen med en rask ægtefælle/samlever.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Patient har behov for sygepleje/behandling fra sygeplejefaglig personale.
 • Patient skal som udgangspunkt selv kunne transportere sig til en sygeplejeklinik.
 • Sygeplejeklinikken skal have modtaget en korrespondance på behandlingen fra praktiserende læge, speciallæge, sygehus eller lignende.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Pensionist eller efterlønsmodtager.
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Brug for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Være motiveret for træning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Midlertidigt funktionstab som følge af ulykke eller sygdom, hvor patienten ikke har været indlagt, i ambulant behandling eller på skadestue (fx sengeleje pga. influenza eller fald uden brud).
 • Brug for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Være motiveret for træning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Har en demensdiagnose.
 • Mistanke om demens.
 • Pårørende til en borger med demens.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerlands, Rebild, Mariagerfjord, Thisted og Mors.ø Kommune.
 • Hjemmeboende patienter med en demenssygdom i et tidligt stadie (let til moderat).
 • Patienter, der er under udredning for demens.
 • Pårørende til en patient med demens.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Pensionist eller førtidspensionist
 • Særligt vanskeligt stillet økonomisk