Gruppeforløb ved lette til moderate symptomer på angst og depression

Kriterier ikon

Kriterier

 • Fyldt 18 år.
 • Lette til moderate symptomer på angst eller depression i mindst én måned, men ikke nødvendigvis diagnosticeret med angst eller depression.
 • Motiveret for at arbejde med egne symptomer og deltage aktivt på hold med andre i samme situation.
 • Forstå og tale dansk.
 • Bo i Aalborg Kommune.
Koncept ikon

Koncept

Gruppeforløb med kognitiv adfærdsterapi. Forløbet faciliteres af psykologer og varer ni uger.

Tilgangen er baseret på kognitiv adfærdsterapi med fokus på at ændre negative reaktioner på følelser, der vedligeholder symptomer på angst og depression.

Der er tale om en transdiagnostisk tilgang til kognitiv adfærdsterapi, hvor patienter med angst og/eller depressive symptomer deltager i samme forløb. 

Patienten må ikke have svær angst eller depression, OCD eller anden behandlingskrævende psykisk lidelse eller være belastet af misbrug.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Gruppeforløbet består af undervisning, øvelser, fælles dialog og hjemmearbejde.
 • Holdet består af 12 deltagere.
 • Inden start skal du udfylde et spørgeskema og have en afklarende samtale med en psykolog, hvor vi sammen vurderer, om tilbuddet er det rigtige tilbud til dig.
 • Holdet mødes én gang om ugen i 8 uger, og starter med en individuel samtale, så samlet varer forløbet 9 uger.
 • Der er 2 individuelle samtaler med en psykolog undervejs i forløbet.
 • Du bliver kontaktet indenfor en uge, fra henvisningen er modtaget i Center for Mental Sundhed.
 • Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Center for Mental Sundhed på telefon: 9931 1961 på hverdage mellem 8.00-15.00.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygedagpengehus kan henvise
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Center for Mental Sundhed
Søhngårdsholmsvej 2,2
9000 Aalborg