Angst og depression

Indsatser som har til formål at opspore, forebygge og behandle angst og depression hos forskellige målgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn under 18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Børn fra skolestart til 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemer gennem længere tid.
 • Psykiatriske problemstillinger kan være tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn i folkeskolen.
 • Børn og unge i mistrivsel.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • 12-25 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende kan også benytte tilbuddet.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Fyldt 18 år.
 • Lette til moderate symptomer på angst eller depression i mindst én måned, men ikke nødvendigvis diagnosticeret med angst eller depression.
 • Motiveret for at arbejde med egne symptomer og deltage aktivt på hold med andre i samme situation.
 • Forstå og tale dansk.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygedagpengehus kan henvise
 • Fyldt 18 år.
 • Symptomer eller diagnose på angst og/eller depression.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Fyldt 18 år.
 • Tilknyttet Jobcentret.
 • Helbredsudfordringer som stress, angst og/eller depression.
 • Center for Mental Sundhed kan kontaktes på telefon: 9931 1961 alle hverdage kl. 8.00 -15.00, hvis du har spørgsmål.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Jobcenter skal henvise