Angst og depression

Indsatser som har til formål at opspore, forebygge og behandle angst og depression hos forskellige målgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn under 18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn fra skolestart til 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemstillinger gennem længere tid.
 • Psykiatriske problemstillinger kan være tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Unge mellem 12 og 26 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende til en ung, der har det svært, kan også benytte tilbuddet.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Tilknyttet Jobcentret.
 • Stress, angst og/eller depression.
 • Alle afdelinger i Jobcentret skal henvise på sikker mail: stresstilbud@aalborg.dk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Symptomer eller diagnose på angst og/eller depression.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune eller Region Nord.
 • Den Sociale Skadestue er for alle borgere - uanset alder, køn og problem.
 • Borger skal være i stand til at gennemføre en samtale. Hvis en person er stærkt påvirket af rusmidler eller i voldsom affekt, kan vedkommende blive afvist eller visiteret til en samtale næste dag.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Kvinder og mænd med tegn på fødselsdepression.
 • Forældre, der er i kontakt med familiegruppen, kan ikke bruge tilbuddet. De kan i stedet kontakte Sundhedsplejen eller blive henvist af egen læge med henblik på ekstra samtaler.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Udsendt for Danmark i mindst 28 dage som fx militærpersonale, beredskab, sundhedsfagligt personale eller politi.
 • Pårørende til en tidligere udsendt.
 • Læge kan kontakte veterankoordinator
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygedagpengehus kan henvise
 • Jobcentret kan henvise
 • Modtage førtidspension
 • Bo i Aalborg Kommune
 • I målgruppen for at modtage bostøtte
 • Være motiveret for forandring
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig