Angst og depression

Indsatser som har til formål at opspore, forebygge og behandle angst og depression hos forskellige målgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familie med børn under 18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn i folkeskolen.
 • Børn og unge i mistrivsel.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • 12-25 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende kan også benytte tilbuddet.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Fyldt 18 år.
 • Lette til moderate symptomer på angst eller depression i mindst én måned, men ikke nødvendigvis diagnosticeret med angst eller depression.
 • Motiveret for at arbejde med egne symptomer og deltage aktivt på hold med andre i samme situation.
 • Forstå og tale dansk.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygedagpengehus kan henvise
 • Fyldt 18 år.
 • Symptomer eller diagnose på angst og/eller depression.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Fyldt 18 år.
 • Mistrivsel som fx stress, angst, depression eller ensomhed.
 • Patienten kan stå udenfor arbejdsmarkedet.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Jobcenter kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune
 • Forældre med børn i alderen 2 – 12 år, der har et handicap relateret til forsinket udvikling samt kommunikative og sociale udfordringer.
 • Forældre kan kontakte Børne- og Ungerådgivningen telefonisk.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til børn (0-18 år) med en vedvarende og indgribende funktionsnedsættelse.
 • Rådgivere i Specialgruppen og Familiegruppen kan henvise.