Angst og depression

Indsatser som har til formål at opspore, forebygge og behandle angst og depression hos forskellige målgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn under 18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn fra skolestart til 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemstillinger gennem længere tid.
 • Psykiatriske problemstillinger kan være tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 12-26 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende kan også benytte tilbuddet.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Tilknyttet Jobcentret.
 • Stress, angst og/eller depression.
 • Jobcenter kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Symptomer eller diagnose på angst og/eller depression.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune eller Region Nordjylland.
 • Alle uanset alder, køn og problem.
 • Kan gennemføre en samtale.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan selv henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Samarbejdspartnere kan henvende sig
 • Bopæl i Aalborg Kommune.
 • Tegn på fødselsdepression.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Udsendt for Danmark i mindst 28 dage.
 • Militærpersonale, beredskab, sundhedsfagligt personale eller politi.
 • Pårørende til en tidligere udsendt.
 • Læge kan kontakte veterankoordinator
 • Patient kan henvende sig
 • Jobcenter kan henvise
 • Modtage førtidspension.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I målgruppe for bostøtte.
 • Motiveret for forandring.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig