Børn og familie

Fysiske, psykiske og sociale indsatser til børn og familier.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn 0-6 år med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Skolebørn på skoler i Aalborg Kommune.
 • Skolebørn i 0.- 9. klasse med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til et barn 0-6 år.
 • Forældre, der allerede er i kontakt med Familiegruppen, kan ikke bruge Tværfagligt Team.
 • Læge kan henvende sig med samtykke fra forældre
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Problemer med dagligdags aktiviteter og/eller social interaktion med andre børn.
 • Behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
 • Læge kan henvise med sikker mail (Virk.dk)
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Sundhedsplejerske kan henvende sig telefonisk
 • Pædagog kan henvende sig telefonisk
 • Dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig telefonisk
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Problemer med at deltage i dagligdagens aktiviteter på tilfredsstillende måde sammen med andre.
 • Behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske kan henvende sig
 • Pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn fra skolestart til 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemstillinger gennem længere tid.
 • Psykiatriske problemstillinger kan være tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn under 18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn i folkeskolen.
 • Børn og unge i mistrivsel.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn 0-13 år.
 • Familier med bekymringer for barnets trivsel og/eller opdragelse.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn op til 13 år.
 • Udsat for fysiske eller seksuelle overgreb eller traumatiseret efter omsorgssvigt.
 • Skal være sikret mod yderligere overgreb.
 • Forældre/omsorgspersoner skal henvende sig til familiegrupperne
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-17 år.
 • Medfødt eller erhvervet en varig, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Forældre skal henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Forældre skal give samtykke.
 • Læge kan henvise via sygehushenvisning med overskriften ”Børn og unge samråd”
 • Børnelæge kan henvise via sygehushenvisning med overskriften ”Børn og unge samråd”
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 2-17 år.
 • BMI over eller lig med alderskoorrigeret BMI 25, eller en høj vægtstigning på kort tid.
 • Motiveret for vaneændringer for hele familien.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune
 • Behandlingskrævende fødevareallergi, børneeksem og/eller astmatisk bronchitis
 • Bo i et røgfrit hjem
 • Bo i et hjem uden pelsbærende dyr
 • Læge kan henvise til vuggestueplads
 • Læge eller børnelæge kan henvise til børnehaveplads
 • Sundhedsplejerske kan henvise til vuggestueplads