Børn og familie

Fysiske, psykiske og sociale indsatser til børn og familier.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Småbørn 0-6 år med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Forælder til et barn 0-6 år.
 • Forældre, der allerede er i kontakt med Familiegruppen, kan ikke bruge Tværfagligt Team.
 • Læge kan henvende sig med samtykke fra forældre
 • Forældre skal henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn, der har problemer med at deltage i dagligdagens aktiviteter og/eller social interaktion på tilfredsstillende måde sammen med andre børn.
 • Børn med behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Børn, der har behov for genoptræning efter en genoptræningsplan fra sygehus.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Sundhedsplejerske, pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Børn og unge under 18 år.
 • Mistanke om mistrivsel, skolefravær, manglende forældreevne, misbrug, omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb.
 • Lægen skal underrette
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn fra skolestart til 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemstillinger gennem længere tid.
 • Der kan være psykiatriske problemstillinger tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn 0-13 år.
 • Familier med bekymringer for barnets trivsel og/eller opdragelse.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn op til 13 år.
 • Har været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb, eller er traumatiseret efter fx voldsom omsorgssvigt.
 • Skal være sikret mod yderligere overgreb.
 • Forældre/omsorgspersoner skal henvende sig til familiegrupperne
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn i folkeskolen.
 • Børn og unge i mistrivsel.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Elev på skole i Aalborg Kommune.
 • Skolebørn i 0.- 9. klasse med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge der har problemer med at deltage i dagligdagens aktiviteter på tilfredsstillende måde sammen med andre.
 • Børn og unge med behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Børn og unge der har behov for genoptræning efter genoptræningsplan fra sygehus.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske, pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn under 18 år.
 • Forældre skal henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 0-17 år.
 • Medfødt eller erhvervet en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse fx autisme, ADHD, Tourettes, mental retardering, bevægehandicap, hjerneskade samt syndromer og kromosomfejl.
 • Forældre skal henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Skal henvises af barnets læge eller børnelæge.
 • Forældre skal give samtykke.
 • Læge skal henvise via sygehushenvisning med overskriften ”Børn og unge samråd”
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 2-17 år.
 • BMI over eller lig med alderskoorrigeret BMI 25, eller en høj vægtstigning på kort tid.
 • Motiveret for vaneændringer for hele familien.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Bosat i Aalborg Kommune
 • Børn med fødevareallergi, børneeksem og/eller astmatisk bronchitis
 • Bo i et røgfrit hjem
 • Bo i et hjem uden pelsbærende dyr
 • Vuggestue: Egen læge eller sundhedsplejerske kan ansøge til Udviklingsafsnit for Børn og Unge, Nygade 3, Nørresundby.
 • Børnehave: Læge eller børnelæge kan henvise til Børneafdelingen på Aalborg Sygehus Nord.