Børn og familie

Fysiske, psykiske og sociale indsatser til børn og familier.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bopæl i Aalborg Kommune.
 • Børn 0-6 år med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Problemer med dagligdagsaktiviteter og/eller social interaktion med andre børn.
 • Brug for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
 • Læge kan henvise med sikker mail (Virk.dk)
 • Sundhedsplejerske, pædagog og dagplejer kan henvende sig telefonisk
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Er gravid eller forælder til et barn i alderen 0 til 6 år.
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn 0-12 år.
 • Familier med bekymringer for barnets trivsel og/eller opdragelse.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Behandlingskrævende fødevareallergi, børneeksem og/eller astmatisk bronkitis.
 • Bo i et røgfrit hjem.
 • Bo i et hjem uden dyr med pels.
 • Læge eller børnelæge kan henvende sig til Fagcenter Børn og Unge på tlf. 99 31 28 92 for at få tilsendt ansøgningsskema.
 • Sundhedsplejerske kan på Vores Intra finde ansøgningsskema og vejledning til udfyldelse,
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 2-17 år.
 • BMI over eller lig med alderskoorrigeret BMI 25, eller en høj vægtstigning på kort tid.
 • Motiveret for vaneændringer for hele familien.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Gravid eller enlig mor under 25 år.
 • I målgruppen for støtte efter SEL §11 med mulighed for støtte efter SEL §52
 • Gravid/mor eller pårørende kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske og familiegruppe kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Forældre skal give skriftligt samtykke.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Er gravid og har bekymringer eller udfordringer
 • Har et barn mellem 0 og 12 år, som har udfordringer eller ikke trives
 • Har et barn mellem 0 og 18 år, der lige har fået en diagnose
 • Har et barn mellem 0 og 18 år med en diagnose, hvor du ikke tidligere har haft kontakt til Aalborg Kommune
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre skal henvende sig