Børn og familie

Fysiske, psykiske og sociale indsatser til børn og familier.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bopæl i Aalborg Kommune.
 • Børn 0-6 år med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Problemer med dagligdags aktiviteter og/eller social interaktion med andre børn.
 • Brug for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
 • Læge kan henvise med sikker mail (Virk.dk)
 • Sundhedsplejerske, pædagog og dagplejer kan henvende sig telefonisk
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Er gravid eller forælder til et barn i alderen 0 til 6 år.
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn 0-13 år.
 • Familier med bekymringer for barnets trivsel og/eller opdragelse.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Behandlingskrævende fødevareallergi, børneeksem og/eller astmatisk bronkitis.
 • Bo i et røgfrit hjem.
 • Bo i et hjem uden dyr med pels.
 • Læge eller børnelæge kan henvise
 • Sundhedsplejerske kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 2-17 år.
 • BMI over eller lig med alderskoorrigeret BMI 25, eller en høj vægtstigning på kort tid.
 • Motiveret for vaneændringer for hele familien.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Gravid eller enlig mor under 25 år.
 • I målgruppen for støtte efter SEL §11 med mulighed for støtte efter SEL §52
 • Gravid/mor eller pårørende kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske og familiegruppe kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Forældre skal give samtykke.
 • Læge kan henvise med sygehushenvisning
 • Børnelæge kan henvise med sygehushenvisning