Børn og familie

Fysiske, psykiske og sociale indsatser til børn og familier.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Gravid eller enlig mor under 28 år.
 • I målgruppen for støtte efter Barnets Lov §30 med mulighed for støtte efter Barnets Lov §32.
 • Gravid/mor kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske kan henvende sig
 • Familiegruppe kan henvende sig
 • Bopæl i Aalborg Kommune.
 • Børn 0-6 år med særlige behov.
 • Læge kan sende en korrespondance til Sundhedsplejen
 • Forældre kan henvende sig
 • Hjemmesiden er åben for alle - kræver ikke log in.
 • Hjemmesiden Tæt og Tør er for alle
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge mellem 2-17 år.
 • BMI over eller lig med alderskoorrigeret BMI 25, eller en høj vægtstigning på kort tid.
 • Motiveret for vaneændringer for hele familien.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Behandlingskrævende fødevareallergi, børneeksem og/eller astmatisk bronkitis.
 • Bo i et røgfrit hjem.
 • Bo i et hjem uden dyr med pels.
 • Læge eller børnelæge kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Problemer med dagligdagsaktiviteter og/eller social interaktion med andre børn.
 • Brug for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
 • Læge kan henvise med sikker mail (Virk.dk)
 • Sundhedsplejerske, pædagog og dagplejer kan henvende sig telefonisk
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Er gravid men bekymret eller trist
 • Forælder til et barn i alderen 0-6 år med vanskeligheder (spisning, søvn, renlighed, ofte syg)
 • Læge skal sende korrespondance
 • Korrespondance sendes til Sundhedsplejen
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Forældre skal give skriftligt samtykke.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Har et barn mellem 0 og 12 år, som har særlige udfordringer eller ikke trives.
 • Har et barn mellem 0 og 18 år, der for nylig har fået konstateret en varig fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Har brug for anden vejledning end jordemoder, sundhedsplejerske, barnets dagtilbud eller skole kan tilbyde.
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til barn 0-17 år med ADHD eller hyperkinetisk forstyrrelse.
 • Familiegruppe og Specialgruppe kan henvise
 • Bo i Region Nordjylland.
 • Børn op til 18 år.
 • Seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd overfor andre børn og unge.
 • Patient (Barn/ung) kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig