Sundhedspleje for børn 0-6 år med særlige behov

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bopæl i Aalborg Kommune.
  • Børn 0-6 år med særlige behov.
Koncept ikon

Koncept

Familier og børn med særlige behov tilbydes en ekstra indsats udover det almene sundhedsplejetilbud. Indsatsen gives efter konkret sundhedsplejefaglig vurdering.

Indsatsen kan ikke erstatte en eventuel underretning til kommunen, hvis der er grund til at antage, at et barn kan have behov for særlig støtte, som ikke kan tilgodeses i de generelle tilbud.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Har jeres barn særlige behov, har I mulighed for få ekstra besøg, støttende samtaler og konsultation af Sundhedsplejen.
  • Sundhedsplejersken vurderer sammen med jer, hvad jeres familie har behov for.
  • Sundhedsplejersken kan hjælpe jer videre, hvis det viser sig, at jeres barn har brug for at blive set af andre faggrupper såsom fysio- eller ergoterapeut, sprogvejledere, psykolog mv.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge kan sende en korrespondance til Sundhedsplejen
  • Forældre kan henvende sig

Sundhedsplejens sekretariat
Alle hverdage kl. 8.00 -13.00
Telefon: 99 31 92 78 eller 99 31 92 63

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

  • Hjemmebesøg og/eller telefonisk kontakt.
  • Sundhedsplejerskens konsultation og/eller telefonisk kontakt.