Sundhedsfaglig rådgivning om barnets trivsel og udvikling (Familiesupporten)

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Er gravid men bekymret eller trist
 • Forælder til et barn i alderen 0-6 år med vanskeligheder (spisning, søvn, renlighed, ofte syg)
Koncept ikon

Koncept

Tidlig sundhedsfaglig forebyggende indsats til gravide og forældre med børn i alderen 0-6 år med særlige behov.

Forældre kan få rådgivning og vejledning, hvis hvis barnet har vanskeligheder med f.eks. at spise, sove, blive renlig, er urolig eller ofte syg, eller hvis forældrene:

 • er bekymrede eller triste under graviditeten eller efter fødslen
 • er bekymrede for barnets udvikling og trivsel
 • føler sig usikre i forældrerollen

Indsatsen kan bestå af:

 • samtaler, rådgivning og vejledning samt sundhedsfagligt følgeskab til barn og forældrene.
 • samarbejde med barnets dagtilbud, den almene sundhedspleje, logopæd, Børneterapeutisk Team, socialrådgiver, psykolog, PPR og andre relevante samarbejdspartnere, når der er behov for det.
 • råd og vejledning pr. telefon til både forældre og samarbejdspartnere.
 • formidling af kontakt til andre relevante fagpersoner med henblik på vurdering af eventuel yderligere indsats, når der er behov for det.
 • deltagelse i dialog møder i dagpleje og dagtilbud.
 • individuelle samtaler og/eller samtalegruppeforløb til kvinder og mænd med fødselsdepression.

Indsatsen leveres af Familiesupporten, som består af erfarne sundhedsplejersker med relevante videreuddannelser og særlige kompetencer.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Med udgangspunkt i familiens behov tilbydes samtaler, særlig vejledning og rådgivning af sundhedsplejerske om barnets sundhed og trivsel.
 • Støttende samtaler om forældrerollen
 • I samarbejde med forældrene kan der inddrages relevante samarbejdspartnere og evt. formildes kontakt til dagtilbud.
 • Individuelle samtaler og/eller gruppeforløb for kvinder og mænd med fødselsdepression.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge skal sende korrespondance
 • Korrespondance sendes til Sundhedsplejen
 • Forældre kan henvende sig

Sundhedsplejen

Telefon: 99 31 92 78

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

 • Hjemmebesøg og/eller telefonisk kontakt
 • Sundhedsplejerskens lokale