Flygtninge/indvandrere

Indsatser som skal understøtte og sikre sammenhæng for flygtninge og indvandrere ved kulturelle, sociale samt helbredsrelaterede udfordringer.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Region Nordjylland.
 • Over 18 år.
 • Patienten skal give samtykke til, at lægen beskriver formål med henvisning samt anamnese.
 • Manglende danskkundskaber er ikke et kriterie for henvisning.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Sygehus kan henvise
 • Flygtninge og indvandrere omfattet af Integrationsloven samt modtagere af et selvforsørgelse- og hjemrejse/introduktionsprogram.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Loven gælder for flygtninge, familiesammenførte (min. 5 års ophold), udlændinge og efterkommere (opholdstilladelse før 1983) samt udlændinge (opholdstilladelse, der ikke kan forlænges eller er inddraget)
 • Gælder personer med dobbelt statsborgerskab.
 • Patient kan henvende sig