Flygtninge/indvandrere

Indsatser som skal understøtte og sikre sammenhæng for flygtninge og indvandrere ved kulturelle, sociale samt helbredsrelaterede udfordringer.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Region Nordjylland.
 • Over 18 år.
 • Patienten skal give samtykke til, at lægen beskriver formål med henvisningen, anamnese etc.
 • Manglende danskkundskaber er ikke et kriterie for henvisning.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Flygtninge og indvandrere omfattet af Integrationsloven og modtagere af et integrationsprogram.
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Loven gælder for flygtninge, familiesammenførte med min. 5 års ophold, udlændinge og deres efterkommere med opholdstilladelse før 1983 samt udlændinge med en opholdstilladelse, der ikke kan forlænges eller er inddraget (omfattet indtil udrejsefrist fastsat af Udlændingemyndighed).
 • Gælder ikke danske statsborgere.
 • Patient kan henvende sig