Flygtninge/indvandrere

Indsatser som skal understøtte og sikre sammenhæng for flygtninge og indvandrere ved kulturelle, sociale samt helbredsrelaterede udfordringer.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
  • Flygtninge og indvandrere er omfattet af Integrationsloven samt modtagere af et selvforsørgelse- og hjemrejse/introduktionsprogram.
  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Læge kan henvende sig
  • Patient kan henvende sig
  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Loven gælder for flygtninge, familiesammenførte (minimum 5 års ophold), udlændinge og efterkommere (opholdstilladelse før 1983) samt udlændinge (opholdstilladelse, der ikke kan forlænges eller er inddraget)
  • Gælder personer med dobbelt statsborgerskab.
  • Patient kan henvende sig