Selvforsørgelse og hjemrejse eller introduktionsprogram for flygtninge og indvandrere

Kriterier ikon

Kriterier

 • Flygtninge og indvandrere er omfattet af Integrationsloven samt modtagere af et selvforsørgelse- og hjemrejse/introduktionsprogram.
 • Bo i Aalborg Kommune.
Koncept ikon

Koncept

Selvforsørgelse og hjemrejse-/introduktionsprogrammet varer 1-5 år og kan bestå af:

 • Danskuddannelse på Sprogcenter Aalborg i dag- eller aftentimer.
 • Virksomhedspraktik minimum 15 timer om ugen.
 • Løntilskud mellem 25 og 37 timer om ugen.
 • Vejledning og opkvalificeringstilbud, der giver kompetencer til at indgå i uddannelse eller job.
 • Mentor og hjælpemidler undervejs, hvis det er nødvendigt.

Kommer borgeren ikke i job eller uddannelse gennem programmet, vil han/hun modtage samme indsats som andre ledige borgere i kommunen.  

Flygtninge og indvandrere med børn

Familien tilbydes forebyggende støtte af en familiekonsulent, og kommunens familiegrupper kan tilbyde en særlig indsats til børnene, hvis der er behov for det.

Efter asylperioden

Når borgeren efter asylperioden får ophold i kommunen, beder kommunen om samtykke til at indhente helbredsmæssige oplysninger fra asyloperatøren. På baggrund af oplysningerne vurderer kommunen, om der skal indhentes en generel helbredsundersøgelse fra egen læge.

Ved undersøgelser hos egen læge, skal lægen selv bestille tolk som en del af honoraraftalen.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Har du spørgsmål om integration eller til programmet, kan du kontakte din rådgiver i Job- og Integrationshuset.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig

Job- og Integrationshuset
Kastetvej 26
9000 Aalborg
Telefon: 99 31 58 39

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Sted ikon

Sted

Job- og Integrationshuset
Kastetvej 26
9000 Aalborg