Repatriering – vende tilbage til hjemlandet

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Loven gælder for flygtninge, familiesammenførte (minimum 5 års ophold), udlændinge og efterkommere (opholdstilladelse før 1983) samt udlændinge (opholdstilladelse, der ikke kan forlænges eller er inddraget)
 • Gælder personer med dobbelt statsborgerskab.
Koncept ikon

Koncept

Repatriering giver mulighed for at vende tilbage med økonomisk støtte til hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil borger har en nær familiemæssig tilknytning. Al hjælp gives efter en individuel vurdering.

Der kan blandt andet gives støtte til:

 • Rejseudgifter.
 • Transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave.
 • Erhvervsudstyr.
 • Sygeforsikring i 4 år.
 • Medicin til 1 års forbrug.
 • Nødvendige hjælpemidler.
 • Udgifter til skolegang i 4 år for børn mellem 5 og 16 år.
 • Støtte til at anskaffe rejsedokumenter.
 • Al hjælp gives efter en individuel vurdering.

Flygtninge, der ikke kan forsørge sig selv, har derudover også mulighed for at søge om løbende månedlig bistand (re-integrationsbistand). Re- integrationsbistand udbetales af Udbetaling Danmark. For at få denne ydelse skal man enten være fyldt 55 år, være berettiget til førtidspension eller være fyldt 50 år og ude af stand til at forsørge sig selv.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du har mulighed for at vende permanent tilbage til dit hjemland, et tidligere opholdsland eller et land, hvor du har en nær familiemæssig tilknytning med økonomisk støtte fra kommunen.
 • Du kan få rådgivning og vejledning ved repatrieringskoordinator Carina K. Winther ved Aalborg Kommune. Rådgivning og vejledning er telefonisk eller ved personlig samtale, hvor der kan rekvireres tolk på telefon: 99 31 58 38.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient kan henvende sig

Hvis du overvejer at vende hjem, kan du få telefonisk rådgivning ved Dansk Flygtningehjælp:

 • Dansk og engelsk: Mandag til fredag klokken 10-14. Telefon: 33 73 50 00
 • Bosnisk/serbisk/kroatisk: Mandag til fredag klokken 10-14. Telefon: 33 73 52 33
 • Arabisk og kurdisk: Mandag til torsdag klokken 10-14. Telefon: 33 73 52 28
 • Somalisk: Mandag til fredag klokken 10-14. Telefon: 33 73 53 11
 • Urdu/punjabi: Mandag til fredag klokken 10-14. Telefon: 33 73 52 05.

Læs mere og kontakt Dansk flygtningehjælp  

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Sted ikon

Sted

Ydelsescentret  
John F. Kennedys Plads 1 B, 3. og 5. sal
9000 Aalborg
Telefon: 99 31 37 44