Gigt

Indsatser som skal øge patientens handlekompetence i relation til smerter, træthed, stive led og nedsat funktionsevne.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Opfylde kriterierne for vedligeholdende træning.
 • Have nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Have behov for en individuelt tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Symptomer fra enten knæ eller hofte.
 • Kunne forstå og udtrykke sig på dansk.
 • Læge kan sende en korrespondance (kommunen laver vurdering og visitation)
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (modtager ansøgninger til visitationen).
 • Sygehus kan henvise via sul §140 Genoptræningsplan.
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have fået konstateret osteoporose via DEXA scanning.
 • Osteoporose er en særlig aftale, og derfor undtaget fra visitation.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have eller have haft kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig