Gigt

Indsatser som skal øge patientens handlekompetence i relation til smerter, træthed, stive led og nedsat funktionsevne.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Opfylde kriterier for vedligeholdende træning.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Symptomer fra knæ eller hofte.
 • Forstå og udtrykke sig på dansk. (Der kan om nødvendigt rekvireres tolk ved individuelle forløb).
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Patient kan søge ved Kontaktcentret
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Konstateret osteoporose via DXA scanning. Alternativt, at patienten har haft et sammenfald, en lavenergifraktur på columna eller en hoftenær lavenergifraktur, men DXA har kun kunne påvise osteopeni.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Have eller tidligere have haft kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig