Træning med artrose (G.L.A:D)

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Opfylde kriterier for vedligeholdende træning.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Symptomer fra knæ eller hofte.
 • Forstå og udtrykke sig på dansk. (Der kan om nødvendigt rekvireres tolk ved individuelle forløb).
Koncept ikon

Koncept

G.L.A:D henvender sig til folk med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som oplever smerter i knæ eller hofter. 

Det er en betingelse, at patienten - som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - har brug for en individuelt, tilrettelagt træningsindsats for at vedligeholde fysiske eller psykisk færdigheder i dagligdagen. Dvs. patientens evne til at klare sig selv i egen bolig forhold til personlig pleje og praktiske opgaver.

G.L.A:D er et målrettet uddannelses- og træningsforløb, der bygger på den bedst tilgængelige forskning og praksis. Træningsøvelserne laves efter Nemex (Neuromuscular Exercise) og er individuelt tilpasset.

Der er superviseret holdtræning 2 x ugentligt i 6 uger. Herefter 6 ugers selvtræning inden kontrol ved terapeut. Undervejs i forløbet tilbydes 1,5 times undervisning om artrose.

Deltagere anbefales holdtræning, men hvis patienten ikke har mulighed for dette, kan der tilbydes et individuelt forløb.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Kommunen vurderer, om du er i målgruppe (tilbuddet kræver visitation).
 • For at blive visiteret til kommunal GLAD træning, skal du have problemer med at klare dig selv i egen bolig i forhold til personlig pleje og praktiske opgaver.
 • Du har mulighed for at forbedre din funktion og reducere smerte i dit knæ eller din hofte ved træning.
 • Du starter ved en fysioterapeut, hvor I sammen afdækker dine behov og muligheder.
 • Du får et individuelt træningsprogram, men deltager i holdtræning med andre i samme situation i 6 uger.
 • Du modtager undervisning om slidgigt (artrose).
 • Du får efter forløbet mulighed for at selvtræne i 6 uger samt opfølgning ved fysioterapeuten efter ca. 12 uger.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende en korrespondance
 • Patient kan søge ved Kontaktcentret
 • Sygehus kan henvise

Henvisning:

 • Kommunen vurderer korrespondancehenvisninger fra lægen med henblik på visitation.
 • Kontaktcentret videreformidler patientansøgninger til visitationen.

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 99 82 50 00

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 04.04.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Træningsenheden Aalborg Kommune
Sofiendalsvej 95
9200 Aalborg SV

Relaterede indsatser