Graviditetsbesøg til gravide med særlige behov

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Gravid med særlige behov.
Koncept ikon

Koncept

Sundhedsplejen tilbyder alle gravide, som har særlige behov, graviditetsbesøg efter en konkret sundhedsplejefaglig vurdering.

Graviditetsbesøget aflægges optimalt i starten af graviditetens tredje trimester.

Indsatsen kan ikke erstatte en eventuel underretning til kommunen, hvis der er grund til at antage, at den gravide kan have behov for særlig støtte, som ikke kan tilgodeses i de generelle tilbud.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Sundhedsplejersken vil under dit/jeres graviditetsbesøg tage afsæt i den aktuelle situation, udfordringer og ressourcer samt den psykologiske forberedelse på din/jeres kommende forældrerolle.
  • Du/I har mulighed for at drøfte emner som: Fysiske aspekter, praktiske forberedelser, indkøb, hjemmet samt relationen til familie og venner og dine/jeres forventninger til livet med det lille barn.
  • Sundhedsplejersken vil sammen med dig/jer vurdere, om der er brug for ekstra besøg, støttende samtaler og/eller konsultationer.
  • Sundhedsplejens sekretariat kan kontaktes på hverdage kl. 8.00 -13.00.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge kan sende en korrespondance
  • Patient kan henvende sig

Sundhedsplejens sekretariat kan kontaktes på hverdage kl. 8.00 -13.00 på telefon: 9931 9278 eller 9931 9263.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 01.05.2020.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Hjemmebesøg eller i sundhedsplejerskens konsultation.