Hjælpemidler

Ved sygdom eller en midlertidig/varig funktionsnedsættelse kan der bevilges eller lånes hjælpemidler.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • For nogle typer kropsbårne hjælpemidler skal særlige indikationer være opfyldt.
 • Kommunen foretager en konkret vurdering af, om kriterierne er opfyldt.
 • Patient skal selv søge på borger.dk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Lægelige oplysninger skal foreligge i sagen.
 • Patienten skal have tabletkrævende diabetes, der lægeligt vurderet kræver jævnlige blodsukkermålinger, eller
 • Patienten skal have diabetes, der kræver kombinationsbehandling med insulin/injektion og tabletter, eller
 • Patienten skal have insulinkrævende diabetes.
 • Patienten skal selv søge på borger.dk
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Patienten skal være udredt af praktiserende læge eller sygehus, så der ikke er yderligere mulighed for udredning og behandling.
 • Inkontinenslidelsen skal være varig.
 • Patient skal henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Kommunen foretager en konkret vurdering af, om kriterierne er opfyldt.
 • Patient skal selv søge på borger.dk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I arbejde, løntilskud, fleksjob eller ledig.
 • Patient skal selv henvende sig