Hjælpemidler, diabetes (sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker mm)

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Lægelige oplysninger skal foreligge i sagen.
  • Patienten skal have tabletkrævende diabetes, der lægeligt vurderet kræver jævnlige blodsukkermålinger, eller
  • Patienten skal have diabetes, der kræver kombinationsbehandling med insulin/injektion og tabletter, eller
  • Patienten skal have insulinkrævende diabetes.
Koncept ikon

Koncept

På baggrund af lægelige oplysninger kan der ydes støtte til injektions- og testmaterialer, for eksempel sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker (lancetter), teststrimler og blodsukkermåleapparat.

Hjælpen til blodsukkermåleapparatur ydes med halvdelen af den samlede udgift.

De lægelige oplysninger kan fremgå af kommunens journal, hvis patienten er kendt i hjemmesygeplejen pga. diabetes behandling. Hvis der er behov for en lægefaglig vurdering, kan kommunen kontakte lægen med en anmodning om attest, oftest anmodning om statusattest.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Du kan få støtte til injektions- og testmaterialer, fx sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker (lancetter), teststrimler og blodsukkerapparat.
  • Du kan også få støtte til inhalator til administration af insulin, når injektion medfører meget svære lokalreaktioner som komplikation.
  • Der er en egenbetaling til blodsukkerapparatet på halvdelen af den samlede udgift.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patienten skal selv søge på borger.dk

Patienten skal selv søge kommunen om hjælpemidler på borger.dk
Ansøg om diabeteshjælpemidler (borger.dk)

Ved spørgsmål eller behov for hjælp til ansøgningen, kan Kontaktcentret kontaktes.

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 99 82 50 00

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 04.10.2023.
Pris ikon

Pris

Der kan være en egenbetaling i forbindelse med injektions- og testmaterialerne.

Relaterede indsatser