Hjælpemidler, genanvendelige (kørestol, gangstativ, toiletsæde m.m)

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
  • Kommunen foretager en konkret vurdering af, om kriterierne er opfyldt.
Koncept ikon

Koncept

Hjælpemidler skal afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse, så patienten i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen og udøve et erhverv.

Hvis kommunen bevilger et hjælpemiddel, der er genanvendeligt, kan patienten låne det gratis. Det kan fx være en rollator, en kørestol, eller et forhøjet toiletsæde.

Hjælpemidler, der er ordineret som led i en (hospitals)behandling kan IKKE bevilges af kommunen. I nogle tilfælde udlånes hjælpemidlerne af hospitalet.

Der ydes hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Det er gratis for dig at låne et hjælpemiddel af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få et hjælpemiddel.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient skal selv søge på borger.dk

Patienten skal selv søge kommunen om hjælpemidler på borger.dk
Ansøg om genanvendelige hjælpemidler (borger.dk)

Ved spørgsmål eller behov for hjælp til ansøgningen kan Kontaktcentret kontaktes.

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 9982 5000 

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 22.09.2022.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.