Træning af børn og unge fra 0. klasse til og med 17. år

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0. klasse til og med 17 år.
 • Problemer med dagligdagsaktiviteter og/eller social interaktion med andre børn.
 • Brug for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
Koncept ikon

Koncept

Barnets/den unges udfordringer er i centrum. Indsatsen foregår i samarbejde med forældre og relevante fagpersoner som lærere og pædagoger. Det kan fx være vejledning til skole og hjem om, hvordan aktiviteter og indsatser kan tilrettelægges i dagligdagen for at tilgodese barnets/den unges behov. 

Genoptræningsplan modtages fra Aalborg Universitetshospital eller andet hospital. Det er en læge eller andet sundhedspersonale, der laver en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen sendes elektronisk til Aalborg Kommunes udskrivningsenhed. Hvis barnet/den unge er bosiddende i en anden kommune, vil betalingskommune modtage genoptræningsplan. Betalingskommune har mulighed for at kontakte PPR Aalborg, hvis genoptræningsplanen ønskes varetaget af PPR Aalborg. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Det enkelte tilbud tilpasses jeres barns behov. Det kan bestå af undersøgelser/udredning, træning samt råd og vejledning i forhold til meningsfulde aktiviteter, der skaber udvikling for barnet.
 • Hvis dit barn eller ung er udskrevet fra et sygehus med en genoptræningsplan, tilrettelægges indsatsen efter denne.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Skolesundhedsplejerske kan henvende sig
 • Pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Telefon: 9352 0222

Forældre kan henvende sig til PPR vedrørende ergo- og fysioterapeutisk bistand til børn og unge i den telefoniske rådgivning:
www.ppr-aalborg.dk/traeningsteam

Sygehus kan uploade genoptræningsplaner i CURA, hvorfra PPR henter den.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 09.03.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby

 

Relaterede indsatser