Kognitive forstyrrelser

Indsatser rettet mod børn, unge og voksne med kognitive udviklingsforstyrrelser.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Bekymring i forhold til barnets adfærd.
 • Sundhedsplejerske kan henvise
 • Neuropædiatrisk Team kan henvise
 • Socialrådgiver og PPR kan henvise
 • Dagpleje/børnehave kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til barn 0-17 år.
 • Nydiagnosticeret barn med en varig funktionsnedsættelse.
 • Forældre har ikke tidligere haft kontakt til Aalborg Kommune vedrørende barnets handicap.
 • Forældre skal henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til barn 0-17 år med ADHD eller hyperkinetisk forstyrrelse.
 • Familiegruppe og Specialgruppe kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 15-30 år.
 • Have autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn i folkeskolen.
 • Børn og unge i mistrivsel.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune
 • Forældre med børn i alderen 2 – 12 år, der har et handicap relateret til forsinket udvikling samt kommunikative og sociale udfordringer.
 • Forældre kan kontakte Børne- og Ungerådgivningen telefonisk.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til børn (0-18 år) med en vedvarende og indgribende funktionsnedsættelse.
 • Rådgivere i Specialgruppen og Familiegruppen kan henvise.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Have en lægefaglig diagnosticeret hjernerystelse.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Læge kan kontakte koordinator telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Beskæftigelses- og studieaktører kan henvise