Kognitive forstyrrelser

Indsatser rettet mod børn, unge og voksne med kognitive udviklingsforstyrrelser.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Bekymring i forhold til barnets adfærd.
 • Sundhedsplejerske kan henvise
 • Neuropædiatrisk Team kan henvise
 • Socialrådgiver, børneterapeut og PPR kan henvise
 • Dagpleje/børnehave kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forælder til barn 0-17 år med ADHD eller hyperkinetisk forstyrrelse.
 • Familiegruppe og Specialgruppe kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 16-25 år.
 • ADHD eller lignende.
 • Læge kan henvise
 • Fagpersoner kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 15-30 år.
 • Have autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 18-65 år.
 • Motiveret for beskæftigelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtager førtidspension eller bor på botilbud.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Støttepersoner kan henvende sig
 • Modtage førtidspension.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I målgruppe for bostøtte.
 • Motiveret for forandring.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig