Kognitive forstyrrelser

Indsatser rettet mod børn, unge og voksne med kognitive udviklingsforstyrrelser.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Bekymring i forhold til barnets adfærd.
 • Sundhedsplejerske kan henvise
 • Neuropædiatrisk Team kan henvise
 • Socialrådgiver, børneterapeut og PPR kan henvise
 • Dagpleje/børnehave kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til barn 0-17 år.
 • Nydiagnosticeret barn med en varig funktionsnedsættelse.
 • Forældre har ikke tidligere haft kontakt til Aalborg Kommune vedrørende barnets handicap.
 • Forældre skal henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 16-25 år.
 • ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder.
 • Læge kan henvise
 • Fagpersoner kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til barn 0-17 år med ADHD eller hyperkinetisk forstyrrelse.
 • Familiegruppe og Specialgruppe kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 15-30 år.
 • Have autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn i folkeskolen.
 • Børn og unge i mistrivsel.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig