Indsats for 0-6 årige børn med funktionsnedsættelse

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Bekymring i forhold til barnets adfærd.
Koncept ikon

Koncept

Småbørnsvejledningen afdækker barnets behov via observation og samtale.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Har dit 0-6 årige barn betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller bekymrende adfærd, kan Småbørnsvejledningen hjælpe med at afdække barnets behov.
 • Observation og samtaler danner baggrund for vejledningen.
 • Indsatsen foregår i jeres eget hjem og/eller i barnets dagtilbud.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Sundhedsplejerske kan henvise
 • Neuropædiatrisk Team kan henvise
 • Socialrådgiver og PPR kan henvise
 • Dagpleje/børnehave kan henvise

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Godthåbsgade 8,
9400 Nørresundby
Telefon: 93 52 02 22

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Godthåbsgade 8,
9400 Nørresundby
Telefon: 93 52 02 22