Indsats for 0-6 årige børn med funktionsnedsættelse

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • 0-6 år.
  • Betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
Koncept ikon

Koncept

Småbørnsvejledningen afdækker barnets behov via observation og samtale.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Har dit 0-6 årige barn betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan Småbørnsvejledningen hjælpe med at afdække barnets behov.
  • Observation og samtaler vil danne baggrund for vejledningen.
  • Indsatsen foregår i jeres eget hjem eller i barnet dagtilbud.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Sundhedsplejerske og pædagog kan henvise
  • Neuropædiatrisk Team kan henvise

Børne- og Ungerådgivningen
Jernbanegade 23
9000 Aalborg
Telefon: 9931 9274.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 09.02.2021.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Børne- og Ungerådgivningen
Jernbanegade 23
9000 Aalborg
Telefon: 9931 9274.