Kost

Indsatser og sundhedstilbud relateret til overvægt, underernæring eller spise/synke problemer.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Motiveret til at ændre vaner.
 • Kunne forstå og udtrykke sig på dansk.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Over 18 år.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 65 år eller være visiteret til godkendt udbyder af madservice.
 • Sondeernæring (alder < 16 år).
 • IKKE specifik vejledning ved nydiagnosticeret cøliaki, Low FOODMAP-diæt eller kronisk nyre-insufficiens med specifikke grænseværdier for kalium/natrium/fosfat.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Have symptomer på dysfagi fx svært ved at synke mad og drikkevarer.
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Pårørende kan henvende sig til Kontaktcenteret