Ernæringsteam

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Får sondeernæring.
 • Være over 16 år.
 • Være tilknyttet Senior og Omsorg.
Koncept ikon

Koncept

Ernæringsforløb, der skal understøtte arbejdet med sondeernæringen for hjemmeboende patienter og patienter på plejehjem i Senior og Omsorg.

Kontaktcentret/Visitationen har mulighed for at henvise patienter i Senior og Omsorg (over 65 år) til Ernæringsteamet for individuel ernæringsvejledning. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Vejledningen tager udgangspunkt i din hverdag og aktuelle situation.
 • Forløbet koordineres efter behov med for eksempel hjemmepleje, hjemmesygeplejen, fysioterapeut og ergoterapeut.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance

Ernæringsteamet, Madservice 
Telefon: 99 31 66 99
Ernæringsteamet kan ikke kontaktes ved personligt fremmøde.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 04.04.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Hjemme hos borgeren.