Ernæringsteam

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 65 år eller være visiteret til godkendt udbyder af madservice.
 • Sondeernæring (alder < 16 år).
 • IKKE specifik vejledning ved nydiagnosticeret cøliaki, Low FOODMAP-diæt eller kronisk nyre-insufficiens med specifikke grænseværdier for kalium/natrium/fosfat.
Koncept ikon

Koncept

Ernæringsforløb, der skal understøtte arbejdet med maden, måltidet og ernæringen omkring hjemmeboende borgere og borgere på plejehjem.

Indledende hjemmebesøg med vejledning om kost og opfølgning efter behov (telefonisk eller ved hjemmebesøg).

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du skal være motiveret for at ændre kostvaner.
 • Vejledningen tager udgangspunkt i din hverdag og aktuelle situation.
 • Forløbet koordineres efter behov med fx hjemmepleje, fysioterapeut, ergoterapeut, hjemmesygeplejerske.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance

Madservice Aalborg
Ernæringsteam, 
Telefon: 9931 6699
Ernæringsteamet kan ikke kontaktes ved personligt fremmøde.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 08.09.2022.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Hjemme hos borgeren.