Dysfagi (problemer med at synke, spise og drikke)

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Have svært ved at synke mad og drikkevarer.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
Koncept ikon

Koncept

Indsatsen kan bestå af:

 • Råd/vejledning omkring dysfagi.
 • Undersøgelse og screening af synkefunktion.
 • Træning af dysfagi.
 • Råd og vejledning omkring konsistens af mad og/eller drikke.
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Forløbet tilpasses individuelt og kan bestå af råd/vejledning samt individuel træning.
 • Det kan foregå i hjemmet eller på træningscenteret.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 99 82 50 00 

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 22.09.2022.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

I patientens eget hjem eller hos Træningsenheden Aalborg Kommune.

Relaterede indsatser