Aktiviteter til voksne med udviklingshæmning eller handicap

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Lettere udviklingshandicaps.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd.
Koncept ikon

Koncept

Værestedet Perlen er et aktivitets- og fritidstilbud, der har fokus på at forebygge social isolation og ensomhed blandt borgere med lettere udviklingshæmning/udviklingshandicaps.

Værestedet har i gennemsnit ca.130 besøgende på en uge herunder både unge og ældre.

Aktiviteter og muligheder er baseret på brugernes ønsker og initiativer.

Caféen danner ramme om det uformelle fællesskab med hygge, spil og fællesskab. Derudover er der et køkken, hvor brugerne - med pædagogisk støtte - laver morgenmad, frokost og aftensmad.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hvis du er lettere udviklingshæmmet, kan du deltage i aktiviteterne på Værestedet Perlen.
 • Både unge og ældre benytter tilbuddet.
 • Der er ugentlig en række faste aktiviteter; kunst, musik, herreklub, svømning, golf, bevægelse med videre. Derudover er der løbende aktiviteter ude i byen, som udspringer af brugernes ønsker.
 • Samvær og hygge er i fokus, og vi forventer aktiv deltagelse.
 • Du skal selvstændigt kunne sørge for din personlige hygiejne samt indtage mad.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient skal selv tilmelde sig
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.

Udgifter til mad, drikkelse og aktiviteter afholdes dog af den deltagende.

Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Værestedet Perlen
Kastetvej 26 K
9000 Aalborg