Neurologisk

Indsatser der er relateret til medfødte, erhvervede samt progressive neurologiske lidelser.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Oplever forværring af sygdom.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Opfylder de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Bosat på plejehjem.
 • Svære fysiske handicaps og tilknyttet botilbuddene primært på Gl. Kongevej, Vikingevej, Syrenbakken og Aalborg for døve.
 • Erhvervet hjerneskade og har haft et kommunalt genoptræningsforløb med ”rehabilitering i eget hjem”.
 • Kan ikke benytte et tilbud i praksis, hvilket primært er patienter i kørestol, hvor lift eller andet specialudstyr er nødvendig.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Voksne med følger efter en erhvervet hjerneskade.
 • Primært erhvervsaktive.
 • Pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have lette til moderate følger efter en erhvervet hjerneskade.
 • Være mellem 18 og 65 år.
 • Motiveret for at indgå i meningsfuld beskæftigelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Have udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selvstændigt kunne varetage sin personlige hygiejne og sikre/indtage kost.
 • Indgå i fællesskab med andre (gruppebaserede tilbud).
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig