Neurologisk

Indsatser der er relateret til medfødte, erhvervede samt progressive neurologiske lidelser.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opfylde de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Bo på plejehjem.
 • Have svære fysiske handicaps og være tilknyttet botilbuddene primært på Gl. Kongevej, Vikingevej, Syrenbakken og Aalborg for døve.
 • Erhvervet hjerneskade og have haft et kommunalt genoptræningsforløb med ”rehabilitering i eget hjem”.
 • Ikke kunne benytte et tilbud i praksis, hvilket primært er patienter i kørestol, hvor lift eller andet specialudstyr er nødvendig.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Voksne med følger efter en erhvervet hjerneskade.
 • Pårørende.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Sygehus kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Der har været slag i hovedet indenfor de sidste 3 måneder.
 • Diagnosen "hjernerystelse" skal være stillet.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehuse kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opleve forværring af sygdom.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 18-65 år.
 • Motiveret for beskæftigelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Betydelig og varig, nedsat funktionsevne.
 • Behov for omfattende sygeplejefaglig eller pædagogisk bistand.
 • Bo i kommunal eller regional boform eller almen ældrebolig.
 • Pædagog og støttepersoner kan henvise
 • Sygeplejerske kan henvise