Neurologisk

Indsatser der er relateret til medfødte, erhvervede samt progressive neurologiske lidelser.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opfylde de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Tilhøre én af de definerede målgrupper.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opleve forværring af sygdom.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Have en lægefaglig diagnosticeret hjernerystelse.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Læge kan kontakte koordinator telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Beskæftigelses- og studieaktører kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Der har været slag i hovedet indenfor de sidste 3 måneder.
 • Diagnosen "hjernerystelse" skal være stillet.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehuse kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Voksne i den erhvervsdygtige alder (18-67 år) med følger efter en erhvervet hjerneskade.
 • Pårørende.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Sygehus kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Over 18 år
 • Motiveret for beskæftigelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller være i risiko for i nær fremtid at skulle modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Skulle kunne klare sig selv om natten ved døgnophold.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Lettere udviklingshandicaps.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig